<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

rosanna-hjalper-kollega-framfor-dator

FAS: GODKÄNNANDE OCH SKARPT BOLAG

Varför är en projektledare viktig i ett Visma.net implementeringsprojekt?

Dag 41-50 i ERP-implementeringen.

Det finns många frågor att besvara när Aaro Systems går in i Visma.nets testmiljö. Konsulterna och projektledaren Marianne står redo att svara på Rosanna och Annettes frågor.

VAR ÄR VI I PROJEKTET: TESTMILJÖ

Projektledning är en viktig del av ett implementeringsprojekt. Projektledaren har överblick över tidslinjen och vad som ska hända när. 

VAD HÄNDER

För att säkerställa goda framsteg i projektet och säkerställa att du vet så mycket som möjligt måste kommunikationen vara nära under hela den period då systemet testas.

PROJEKTLEDARE STYR KOMMUNIKATION OCH FÖRÄNDRINGAR

En av projektledarens viktigaste uppgifter i ett implementeringsprojekt är att skapa en bra och genomarbetad projektplan som tar hänsyn till god kommunikation och att förändringar fångas upp och implementeras.

Projektplanen ger en översikt över vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Det är viktigt att planen tar hänsyn till de resurser som finns och att kommunikationen stödjer de milstolpar och beslutspunkter som har satts.

En bra projektledare ser till att kommunikationen hålls uppe så att alla inblandade är uppdaterade om vad som händer och vad som förväntas av dem.

Projektledare Marianne har flera frågor som hon följer upp för att projektet ska bli framgångsrikt. Hon ska se till att kundens behov är väl förstådda och kartlagda, att mallen kunden har fyllt i är korrekt uppsatt och att nödvändig information finns med när data läses in och testmiljön sätts upp. Hon måste också se till att allt ser bra ut ur kundens synvinkel när de går in i systemet och börjar testa. Hon ska kontrollera om informationen från de andra systemen som ska integreras passar där den ska i det nya systemet, och om de färdiga integrationslösningar som finns mellan Visma och de system kunden använder kan täcka behoven och informationen överföring som är nödvändig. Om inte måste hon bedöma om det behövs skräddarsydda integrationer för att systemen ska prata med varandra på rätt sätt.

Som projektledare är det många små detaljer som ska på plats, men tack vare en nyfiken och noggrann kund, duktiga konsulter och en projektledare som håller i alla strängar så löper kommunikationen i projektet smidigt.

NÄT SAMARBETE LEDER TILL RÄTT SVAR

Det är viktigt att alla inblandade är nöjda med kommunikationen och att det är lätt att få svar på frågor.

Konsulterna är mycket nöjda med att Annette och Rosanna snabbt svarar på frågor om hur Aaro Systems ekonomisystem fungerar och de två ekonomerna är glada över att de får stöd och hjälp att ta reda på hur systemet fungerar och tycker att kommunikationen är snabb och enkel.

En bra projektledare ser till att detta kommunikationsflöde upprätthålls under hela projektet för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande.

Annette och Rosanna sätter sig in i systemet och testar själva. I testmiljön får de testa om allt fungerar som de tänkt, de får kontrollera uppgifterna på fakturorna; orderrader, registrerade fakturerbara timmar, periodiseringar och att annan data läggs ihop korrekt och de får börja testa hur de kommer att fungera i det nya systemet.

Deras frågor och funderingar kring hur de olika rutinerna och funktionerna måste vara är många och Marianne och konsulterna på Amesto följer noga upp i denna fas.

Detta är en helt nödvändig fas i implementeringsprojektet, där huvudmålet är att Visma.net ska fungera korrekt när de första fakturorna går ut när systemet går i drift.

ÄNDRADE ARBETSPROCESSER OCH TIDSBESPARING

Implementeringsprojekt kan vara komplexa och krävande och det är inte ovanligt att man känner att man jobbar i blindo. Även med en bra plan kan du uppleva osäkerhet på vägen när du implementerar en ny lösning eller system. En erfaren projektledare kan dock fungera som en guide som guidar dig säkert i mål och hjälper dig att navigera dig genom de olika utmaningar som dyker upp på vägen.

Den slutliga systemlösningen varierar från kund till kund. Detta eftersom alla kunder har olika behov och krav. Vissa kunder kan behöva en skräddarsydd lösning som passar deras specifika arbetsprocesser, medan andra kan behöva en mer standardiserad lösning. Därför är det viktigt att närma sig varje projekt individuellt för att möta kundernas specifika behov och krav.

Amestos process följer en metodik som är extremt öppen och flexibel. Det gör att upplägget kan anpassas under vägen och anpassas efter kundens specifika behov. Detta kräver erfarenhet och tålamod från projektledaren som kommer att fungera som guide och pilot för kunden.

FUNGERANDE KOMMUNIKATION

Det är viktigt att alla inblandade är nöjda med kommunikationen och att det är lätt att få svar på frågor.
Marianne och konsulterna i Amesto-teamet har erfarenhet av att guida kunder genom projektets osäkerhets- och riskaspekter. De har en gedigen förståelse för de vanliga problem som kan uppstå och hur man löser dem. Teamet har även erfarenhet av att lära av tidigare projekt, och de tar med sig lärandet in i framtida projekt.

Konsulterna på Amesto är mycket nöjda med att Annette och Rosanna snabbt svarar på frågor om hur Aaro Systems ekonomisystem fungerar så att systemet kan sättas upp korrekt. De båda ekonomerna är å sin sida glada över att de får stöd och hjälp att ta reda på hur systemet fungerar och tycker att kommunikationen går snabbt och enkelt.

I nästa blogg i serien kan du läsa om de integrationer som måste göras för att Visma.net ska bli det automatiserade system som Aaro Systems vill ha.

TILLGÅNG TILL SYSTEMET

Läs mer om dag 51-60.