<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

annette-rosanna-vid-skrivbordet

FAS: TILLGÅNG TILL SYSTEMET

Skarp testbolag

Dag 61-70 i ERP-implementeringen.

Nu ska Visma.net-lösningen från Aaro Systems godkännas och distribueras i en skarp miljö. Det finns fortfarande tid att korrigera och finjustera systemet, men nu börjar det bli allvar.

VAR ÄR VI I PROJEKTET: Testbolag

VAD HÄNDER:

Aaro Systems kommer att gå från ett testbolag till en skarp miljö. Fram till nu har de suttit och provat sig fram i en sluten lösning för att lära sig hur saker fungerar och för att kontrollera att systemet är rätt uppsatt.

 

GODKÄNNANDE AV TESTBOLAG

Innan den skarpa miljön kan sättas upp måste lösningen som uppsatt godkännas. Det är viktigt att se till att alla system fungerar korrekt innan de går live, så att det inte blir några problem när användare börjar använda systemet. En grundlig testning av lösningen i testbolagen kan hjälpa till att upptäcka fel och brister i systemet som kan vara avgörande för att säkerställa en framgångsrik implementering.

Ett problem med detta är att integrationerna för Aaro Systems inte är på plats ännu.
Integreringarna har visat sig vara mer komplicerade än man först trodde och samarbetet med de externa systemleverantörerna är inte helt enkelt. Annette och Rosanna vet lite om hur saker och ting kommer att fungera när integrationerna är på plats. Detta är ett stort osäkerhetsmoment i projektet och testbolagen måste därför godkännas med reservationer.

Det är lite svårt för Annette och Rosanna att godkänna ett system där några av de väsentliga bitarna saknas, men de går med på lösningen Amesto arbetat fram.
Aaro Systems godkänner de delar av systemet som inte inkluderar integrationer, och integrationsdelarna i projektet godkänns när de är klara.

Det blir alltså ett ofullständigt system som ska föras över till den skarpa miljön, men det är bättre att göra på det här sättet än att skjuta upp hela projektet.

Rosanna och Annette har jobbat och provat i testbolagen, så de har kommit in i tankesättet, och de är säkra på att det kommer att gå bra. Ändå är de lite nervösa.
Det är föga spännande att ge sig ut i den skarpa miljön, för nu är det allvar.

Marianne lovar att testbolagen även i fortsättningen ska vara tillgängliga för Annette och Rosanna så att de alltid kan vara säkra på att de har möjligheter att prova på saker i testbolagen, även efter att de gått live med Visma.net.

NY UTBILDNING FRÅN PROGRAMLEVERANTÖR

Det visar sig att det bara är i den skarpa miljön som Rillion kan kopplas in och Rillion informerar Annette och Rosanna om att det behövs ny utbildning i det nya systemet. Rillion poängterar att allt kommer att fungera lite annorlunda än de ursprungligen trodde och att det därför är viktigt att få utbildningen innan de går live med systemet.

Detta är en överraskning för både Annette och Rosanna, för till en början fick de veta att allt de behövde göra var att koppla ihop Rillion och använda den.

Även om Annette och Rosanna är lite stressade över behovet av ny utbildning är de glada att de får möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter i det nya systemet.

De inser att detta kommer att gynna dem och hela organisationen på sikt.

Läs mer om hur leveransgodkännandet och "Go Live"-fasen av projektet går till i nästa blogg!

SISTA KONTROLL: LEVERANSGODKÄNNANDE OCH GO LIVE.

Läs om dag 71-80