<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

annette-framfor-dator

FAS: TESTPROJEKT

Från kaos kommer ordning – Mallar och testmiljö.

DAG 21-30 i ERP-implementeringen.

När PDD´n är undertecknad och projektet är accepterat, ska mallar för uppsättning av testmiljö fyllas i. Konsulterna Johanna och Linda följer upp Rosanna och Annette nära under denna fas och är redo att svara på frågor och hjälpa till med att förstå vilken information som ska läggas in var. Marianne genomför projektträffar och ser till att testmiljön sätts upp i rätt tid och att projektet är på rätt spår.

VAR I PROJEKTET ÄR VI: TESTMILJÖ 

Nu ska data som har samlats in från workshopfasen bearbetas vidare, mallar ska fyllas i av Annette och Rosanna hos Aaro Systems, datan ska läsas in och Visma.net testmiljön ska sättas upp.

VAD HÄNDER 

Nu ska Marianne och konsulterna gå djupare in i "the nitty gritty details". Hur Aaro Systems arbetar dokumenteras i större detalj, och arbetsflödena; inkommande och utgående flöden av information, vilka data som ska styras och vilka data som ska ärvas i systemet, kartläggs.

KARTLÄGGNING AV INFORMATIONSFLÖDE I SYSTEMEN

“Nu börjar tusen-frågor-fasen.“ 
– Marianne Amtén, projektledare, om mall- och testmiljöfasen.

När implementeringsprojektet är accepterat av Aaro Systems och PDD´n är undertecknad, börjar den första delen av implementeringen, uppsättning av testmiljö.

För att testmiljön ska sättas upp så korrekt som möjligt, måste Rosanna och Annette fylla i en mall som läggs upp baserat på informationen som samlats in under workshoparna.
Mallen kartlägger detaljerad information om hur ekonomiavdelningen hos Aaro Systems arbetar och hur informationsflödet mellan deras system hanteras.

Konsulterna Johanna och Linda och projektledaren Marianne har deltagit i många liknande projekt tidigare, och de vet vilka frågor de ska ställa för att få rätt information in i formulären.

Det handlar om att få en översikt över hur flödet i systemet ska sättas upp. Marianne och konsulterna leder Rosanna och Annette säkert genom processen. Genom att använda dessa mallar, ser man till att bästa praxis för uppsättning av testmiljö följs.

“När man ska välja vilka rutor man ska kryssa i och vad som ska styras och ärvas av vad i systemet, så måste vi ställa kunden detaljfrågor och uppföljningsfrågor,” säger projektledaren Marianne.

Samtidigt reflekterar Marianne över att det är viktigt att komma ihåg att se saker ur kundens perspektiv:

“Annette och Rosanna är mycket kompetenta, och de förstår vad vi frågar om. De är också mycket snabba på att svara på frågor, och det gör mitt jobb lätt när vi sätter upp testmiljön och behöver deras input för att gå vidare,” säger Marianne.

Friktion och förståelse i implementeringen

Annette och Rosanna känner att de famlar lite och inte riktigt har kontroll. Allt är nytt, och för en ekonom som är van vid att ha full kontroll över alla detaljer, är det inte så enkelt med allt det nya som tar form.

"Du vet, vi är ekonomer, så att känna att vi inte har kontroll, det är verkligen en kris för oss," säger Annette med ett leende.

Hon fortsätter med att reflektera över att Marianne och konsulterna ändå lyckas att få dem att känna sig trygga och omhändertagna under processen, och det var tydligt att de hade gedigen erfarenhet. Varje gång Annette och Rosanna på Aaro Systems ställde frågor fick de omedelbara svar, vilket fick de att känna trygghet med Amestokonsulternas kompetens, hjälpsamhet och effektivitet.

Bästa praxis och god hjälp leder till framsteg.

Upprättandet av en testmiljö för Visma-systemet kräver detaljerad information om hur ekonomiavdelningen på Aaro Systems arbetar och hur informationsflödet mellan deras system hanteras. För att säkerställa att bästa praxis för att konfigurera testmiljön följs används mallar som kartlägger denna information. Konsulterna på Amesto har gedigen erfarenhet av processen och kan hjälpa kunden att förstå och känna sig trygg genom implementeringsprocessen. Även om det kan vara utmanande för ekonomerna på Aaro Systems att känna att de inte har kontroll, bidrar konsulternas kompetens och effektivitet till att minimera risken för oönskade problem när systemet är fullt i drift.

UTBILDNING, ÅTKOMSTER OCH INSIKT.

Läs om dag 31-40