<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

laptop-skarm-hand-narbild

KUNDCASE

e-Boks förenklade sina företagsprocesser med Visma Net ERP.

Simplifying Business

e-Boks implementerade Visma Net.

 

e-Boks Group ägs 50/50 av Nets och PostNord. 

Tanken bakom e-Boks är att effektivisera sändningen av post mellan företag, organisationer och privata postmottagare. Det innebär färre kostnader för porto, bättre service och lägre belastning på miljön.

eboks

e-boks valde Visma Net ERP

Genom att byta till Visma Net har vi kunnat eliminera en stor del av våra manuella handlingar i den dagliga verksamheten. Möjligheterna att få systemet att fungera för oss har gjort att vi bara behöver hantera avvikelser eller nya situationer, medan andra aktiviteter sköts av systemet. Den höga automatiseringsgraden, 97 % av fakturorna hanteras av systemet, har gett en större säkerhet i förhållande till fel, avsiktliga och oavsiktliga.

Visma Net har alla nödvändiga moduler och program vi behöver använda i vardagen, såsom fakturagodkännandeflöde och betalningshantering. Program som tidigare låg utanför vårt affärssystem. Genom att få ett affärssystem som har alla dessa moduler görs dataflödet mellan modulerna mer flexibelt och lättare att hantera. Detta har minimerat fel och handläggningstid.

Onestop Reporting som integration

Med hjälp av den integrerade rapporteringsmodulen OneStop Reporting har vi kunnat ta bort 80 % av de Excel ark som tidigare använts av ekonomi i samband med månadsbokslut och rapportering. Att data är automatiskt integrerad och alltid tillgänglig har gjort att vi kunnat rapportera snabbare och minimerat risken för manuella skrivfel.

Resten av organisationen har välkomnat systemet, även om det naturligtvis har funnits en viss skepsis mot att byta system. Sedan systemet har introducerats och folk har använt det några gånger har alla varit positiva till hur intuitivt det har varit och hur enkelt det har gjort deras vardag.

Amesto Solutions som partner

Amesto är alltid redo att hjälpa till och med deras starka kompetens inom Visma Net får vi alltid svar på alla frågor vi kan ha. Med Amestos hjälp har vi fått systemet att fungera som vi vill, automatiserat och enkelt.

SIMPLIFYING BUSINESS

Amesto som partner?

Önskar du ha Amesto som partner? Eller har du några frågor?

Vi tar gärna ett möte med dig. Kontakta oss via länken nedanför.