<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Båt i hamnen

SIMPLIFYING BUSINESS

Från manuella rutiner till framtidens ekonomihantering med Visma.net

"Vårt arbete har blivit så mycket mer effektivt!"
Kristina Viklund, ekonomichef Shorelink

Shorelink tog klivet in i framtiden

I en bransch präglad av konstant förändring och ökade krav på effektivitet har Shorelink, en ledande aktör inom sjötransport och logistik, tagit ett nytt kliv in i framtiden. Med stöd från Amesto Solutions har de på kort tid övervunnit sina utmaningar kring tidsödande manuella rutiner, och i grunden revolutionerat hela företagets ekonomihantering. 

När Kristina Viklund, ekonomichef på Shorelink i Piteå, kom i kontakt med Amesto Solutions hösten 2021, befann sig hon och kollegorna i ett pressat läge. Företagets befintliga affärssystem hade nått en gräns där det inte längre kunde uppgraderas eller möta verksamhetens växande behov. Det dagliga arbetet präglades av manuella rutiner, som tog tid och fokus från viktigt strategiskt arbete. Inte bara för Kristina och kollegorna på ekonomiavdelningen, utan också för företagets IT-avdelning.

– Vårt dåvarande affärssystem var väldigt personberoende. Varje gång vi stötte på problem, fick vår IT-tekniker rycka in och “släcka bränder”. Han behövde dessutom lägga mycket tid på att bygga egna skräddarsydda lösningar och kopplingar mellan våra olika system – en nödvändighet för att det över huvud taget skulle fungera för verksamheten, berättar Kristina.

På ekonomiavdelningens kontorshyllor trängdes tjocka pärmar med papperstransaktioner. Det blev till en oöverskådlig labyrint av dokument, när något underlag behövde letas fram. Ännu en stor utmaning, var avsaknaden av en integrerad bankkoppling i det befintliga affärssystemet. Fakturorna behövde hanteras manuellt av kollegorna på ekonomiavdelningen och alla leverantörsfakturor färdades dessutom flera vändor digitalt mellan olika system. I den processen kunde viktig information ibland gå förlorad. Kristina minns det som en tid av frustration. 

-Systemets många begränsningar gjorde att vi blev allt annat än effektiva. Det kunde ta oss två fulla arbetsdagar varje månad, bara att sitta och stämma av leverantörsreskontran! Vi behövde ett affärssystem som verkligen samarbetade, och som kunde spara oss tid och energi genom smidigare administrativa arbetsflöden.

Visma.net – en vändpunkt

Behovet av ett nytt affärssystem var påtagligt. Efter noggranna efterforskningar och samråd med experter som Anna Blunck Boberg, Business Area Manager på Amesto Solutions, landade beslutet i det underhållsfria och webbaserade Visma.net ERP-systemet. Ett kraftfullt, mer standardiserat system som varken krävde specialanpassade lösningar eller tidsödande manuella rutiner och uppdateringar.

I januari 2022 inleddes implementeringen. Anna kopplade in projektledare och erfarna affärskonsulter, med huvudansvar hos Emelie Larsson från Amesto, för att driva igenom processen, sätta upp testbolag, skapa integrationer och utbilda Shorelinks medarbetare. 

– Både Anna och Emelie från Amesto Solutions har varit helt fantastiska! De har hållit oss i handen genom hela förloppet och kunnat ge kloka, genomtänkta svar och stöd i alla frågor, säger Kristina och fortsätter:

– Tillsammans med vår egen projektledare, höll Amesto i trådarna och såg till att leveranser skedde i tid, att rätt personer på företaget involverades och att processen löpte så effektivt och smidigt som möjligt från start till slut. 

Kristina viklund:

"Nu sköter systemet sig självt!”

 

 

 

 

Ökad effektivitet och säkerhet med molnet


Redan ett år efter implementeringen, ser Kristina stora positiva effekter, både för ekonomi- och IT-avdelningen.

– Nu har vi inga pärmar eller pappershögar längre! Eftersom Visma.net är molnbaserat kommer vi åt all viktig information online och slipper lägga tid på att åka till kontoret och leta bland fysiska dokument. Allt kan enkelt hittas i systemet nu, berättar Kristina glatt.

Hon beskriver hur Shorelinks kostnader också blivit mer tydliga och förutsägbara eftersom Visma.net redan inkluderar drift, lagring, hosting, säkerhet och regelbundna uppdateringar. Det innebär även att medarbetarna numera kan känna sig trygga med att alltid arbeta i den senast uppdaterade versionen – en ökad säkerhet för hela företaget. 

– Vår IT-tekniker behöver inte ens bry sig om systemet längre!
Det sköter sig helt självt nu. 

Visma.net gör det lätt att göra rätt


Genom att automatisera flera av de tidigare manuella flödena, har Visma.net frigjort tid och resurser för de tiotal anställda inom koncernen, som idag använder sig av affärssystemet. 

Vårt arbete har blivit så mycket mer effektivt! Idag kan vi hantera alltifrån leverantörsfakturor, banktransaktioner, löpande redovisning och fakturering till rapporter, avstämningar och mycket annat, direkt i Visma.net. Det gör det så mycket lättare att göra rätt, säger Kristina.

En funktion hon särskilt uppskattar med Visma.net är revisors-inloggningen. Genom den kan företagets revisorer själva logga in och få tillgång till underlag, och granska och verifiera data direkt i systemet.  

Det har verkligen förenklat revisionen för oss alla. Vi behöver inte längre ta fram information, skriva ut, scanna in eller skicka någonstans. Nu finns allt underlag redan lättillgängligt på en och samma plats. Så smidigt!

Resan mot framtiden fortsätter

Genom nära samarbete med Amesto Solutions, har Shorelink gjort en fantastisk resa mot digital transformation, och än är den inte över.

Förutom att tillsammans med sin konsult från Amesto, löpande se över hur de på bästa sätt kan nyttja funktionerna i sitt nya affärssystem, planerar Shorelink även att implementera ett helt nytt hamnsystem framöver.

Genom att integrera det med Visma.net kan processerna effektiviseras ytterligare, och Shorelink tar därmed ytterligare ett kliv mot målet att bli Sveriges mest effektiva och hållbara hamnoperatör.

Verksamheten

Shorelink grundades 1889 och är en central aktör inom den svenska logistikbranschen med fokus på sjötransporter. De erbjuder helhetslösningar inom godshantering, transport, skeppsklarering och spedition. Med över 200 medarbetare är företaget verksamt i fyra viktiga hamnar i norra Sverige: Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

Visionen

Med ambitionen att bli Sveriges mest effektiva och hållbara hamnoperatör, hade Shorelink en vision om att övergå från manuella rutiner till en modern och effektiv ekonomihantering.

Utmaningen

Företagets befintliga affärssystem var föråldrat och kunde inte uppgraderas eller möta verksamhetens växande behov. Tungrodda, manuella rutiner tog tid och fokus från det strategiska arbetet, och viktiga integrationer i systemet, såsom bankkoppling, saknades helt

Målet

Med implementeringen önskade Shorelink förbättra effektiviteten och eliminera manuella rutiner. De ville också öka säkerheten och göra sina kostnader mer förutsägbara.

Lösningen

Shorelink tog hjälp av Amesto Solutions för att implementera Visma.net ERP, ett underhållsfritt och molnbaserat system som erbjöd standardiserade lösningar och eliminerade behovet av specialanpassningar och manuella rutiner.

RESULTATET

Genom att implementera Visma.net har Shorelink transformerat sin ekonomihantering från manuella och tidskrävande rutiner till en modern, automatiserad process. Resultatet inkluderar ökad effektivitet, minskad pappershantering, ökad säkerhet, och förenklad revision, vilket har lett till en smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet.

VILL DU OCKSÅ HA EFFEKTIVA OCH SMARTA LÖSNINGAR?

Hör av dig, så hjälper vi dig!

Kontakta oss