<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

ERP GUIDEN

Så förvaltar du företagets kapital mer effektivt

En praktisk hands-on guide

Öka omsättningshastigheten på företagets kapital

För återförsäljare, tillverkare och övriga företag där logistik, inköp och lager utgör en väsentlig del av verksamheten.

Kapital är en begränsad resurs, oavsett hur stor verksamheten är. Ju mer effektivt ditt företag använder sitt kapital, desto bättre är det. I den här guiden delar vi med oss av praktiska tips och tillvägagångssätt för att du ska kunna öka kapitalets omsättningshastighet och minska operativa risker.

1. Minska mängden varor i beställning och transit

Många leverantörer kräver förskottsbetalning. Det kan leda till stora kapitalutgifter för dig innan inkomsterna kommer. Om du kan minska denna utgift sparar företaget därför pengar (genom alternativ avkastning) och använder kapitalet mer effektivt.

Så här minskar du bundet kapital vid beställningar och för varor i transit:

  • Tätare leveranser gör att den totala mängden varor du har betalat minskar. Lägg tid på prognoser och balansera varuflödet så att du bibehåller en hög servicenivå till dina kunder samtidigt som du minskar den totala mängden varor.
  • Förhandla fram bättre villkor från dina leverantörer. Om du måste betala vid beställning, försök att förhandla om betalning när varorna skickas. Om du betalar när varorna skickas försöker du betala när du tar emot varan. Alternativt kan du försöka dela upp betalningen, exempelvis 50% betalning vid beställning och 50% vid frakt.
  • Köper du varor direkt från fabriken kan du använda ett instrument som heter LC (Letter of Credit) där din bank ställer en garanti till leverantörens bank. Då betalar du först för varorna när handlingarna är överförda och varorna är med din operatör.

  • Se till att ditt affärssystem har full kontroll över varuflödet och när tiden för utskick närmar sig är det viktigt att transporten är ordnad och klar. De skickligaste återförsäljarna sparar dagar här jämfört med de som inte är lika starka på att planera. Om du lyckas spara några dagar på transporter kommer det att förbättra likviditeten och minska behovet av kapital.
kvinna_hoppar

2. Minska varulager

De flesta återförsäljare tycker att det är spännande att hitta nya leverantörer och produkter. Kanske är nästa storsäljare precis runt hörnet? Att ta bort produkter eller leverantörer är inte riktigt lika spännande och roligt. Konsekvensen blir ofta att lagret växer och att det blir en lång svans av produkter med för låg omsättningshastighet. 

Många återförsäljare hanterar utmaningen på detta sätt:


1. Kontinuerlig uppföljning av omsättningshastighet
med stöd av ett ERP-system. Här följer du en process och arbetar systematiskt med att “sålla bort” produkter som inte presterar tillräckligt bra. Det finns många fördelar med detta tillvägagångssätt. Det blir en filosofi, och lagret trimmas kontinuerligt. Nackdelen är att kunder kan upptäcka att det är kontinuerliga erbjudanden på vissa varor för att realisera försäljningen.

2. “Rensning” - Istället för kontinuerlig uppföljning samlas varor upp efter t.ex. säsong. Då går man igenom hela produktportföljen och organiserar försäljningen.

Gemensamt för båda alternativen är att produkterna ska gå igenom en process med olika faser. Produkter börjar som en vanlig vara med en önskan om att maximera vinsten. Om produkten inte säljer, eller inte säljer tillräckligt snabbt, sätts den under observation med olika milda åtgärder. 

Om detta inte fungerar blir produkten rödlistad och man vidtar mer extrema åtgärder. Frågan är då inte längre hur stor vinsten blir utan om det går att förbättra scenariot destruktion/återvinning. För att skapa genombrott är det viktigt att resten av organisationen nu förstår att alternativet är att kasta produkterna.

3. Öka kredittiden för leverantörerna – minska kredittiden för kunderna

Ett av de enklaste sätten att minska användningen av kapital i din verksamhet är att gå igenom och utvärdera dina betalningsvillkor.

Börja med att be dina leverantörer om längre kredittid. Förklara att du på grund av verksamhetens framgångar behöver längre betalningsvillkor. Överväg att skicka ett brev till CFO eller general manager och informera om detta och följ gärna upp med ett telefonsamtal om det är viktigt för relationen. 

För leverantörer med liten potential, men där du anser att en ökning av kredittiden är lätt att genomföra, skickar du helt enkelt ett mejl till din kontaktperson och anger en ny kredittid för framtida beställningar.

När du är klar med leverantörerna är det dags att ta tag i kunderna.
Här handlar det inte om att öka kredittiden, utan att minska den. Kan du gå från att ge 30 dagars kredit till exempelvis 14 dagar kommer det att öka omsättningshastigheten för ditt kapital.

Ändringar i betalningsvillkor kan antingen göras över alla kunder, eller genom att etablera olika praxis för de olika kundgrupperna.

man och kvinna på kontor

4. Finansiella strategier för att balansera betalningsflöden

Finansinstitut är väl bekanta med köp och försäljning av varor och kan ofta finansiera dessa transaktioner enklare än andra former av kredit.

Remburs (Letter of credit) är en vanlig betalningsform vid inköp, särskilt från östländer, där din bank ger leverantörens bank en garanti för omedelbar betalning. Efter leverans löses garantin upp och du får vanligtvis en betalningsfrist på 30 dagar, vilket förlänger kredittiden och minskar ditt behov av rörelsekapital. 

För kunder kan man använda fakturaköp med finansiering, där en betydande del av det fakturerade beloppet frigörs omedelbart vid fakturering, och på så sätt förbättra likviditeten.

Genom att kombinera dessa metoder, som remburs och fakturaköp, kan du minimera kapitalets omsättningshastighet och begränsa tiden dina pengar är bundna. Resultatet blir att pengarna bara arbetar i några få dagar, istället för sex månader.

5. Skydda din vinst genom valutasäkring

I affärer där marginalerna är små, kan valutaväxlingar snabbt påverka vinsten negativt. Genom att köpa och sälja varor i olika valutor har du möjlighet att skydda din vinst med olika finansiella strategier. Enklast är att köpa dollar vid beställningstillfället för att undvika att valutaförändringar påverkar dina affärer.

Mer avancerade metoder, som valutasäkring med terminskontrakt, låter dig köpa valuta till en förbestämd kurs vid en framtida tidpunkt. Din bank kan även erbjuda andra, mer avancerade finansiella verktyg för valutasäkringar.

Man i lila kavaj

Läs mer

Så här minskar du kostnaderna i företaget

Läs vår fullmatade guide med tips om hur du effektivt reducerar utgifterna i företaget för bättre marginaler.

kvinna med jordglob i händerna

LÄS MER

6 smarta sätt att öka intäkterna direkt.

Läs vår guide med handfasta åtgärder för att maximera dina intäkter nu och på längre sikt.

Vill du ladda ner hela guiden som e-bok?

Fyll i dina uppgifter.

Vi hoppas att vi har kunnat inspirera och stötta dig med idéer och kunskap för att du ska kunna minimera riskerna och minska kostnaderna.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss på Amesto.