<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

DOKUMENT FÖR ATT BIDRA TILL SÄKERHETSUTVECKLING

Har du upptäckt ett säkerhetsfel?

 

Rapportera säkerhetsavvikelse.

REPORTING

Privacy and security incident.

Have you as a customer, employee or supplier of Amesto discovered a potential privacy or security incident? Please submit our online Amesto Trust Notification form as soon as possible.

INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy beskrivs våra riktlinjer och vilka uppgifter som vi samlar in om våra kunder och besökarna på våra webbplatser, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar våra kunders rättigheter och uppfyller bestämmelserna i dataskyddslagen.
Integritetspolicy

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

På Amesto Solutions arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor.