<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

ERP-GUIDEN

Så väljer du rätt affärssystem.

Så här väljer du

Rätt affärssystem

Valet av ett nytt affärssystem kan kännas både överväldigande och komplext. Denna guide är skapad speciellt för att ge dig den vägledning du behöver för att välja rätt affärssystem för din verksamhet och säkerställa att implementeringsprocessen blir så smidig och problemfri som möjligt. Nedan presenterar vi åtta viktiga aspekter att ta med i valet av ERP.

Kvadratisk 466x466 lala-azizli-OhrYldWVlGM-unsplash

#1

SÄTT IHOP RÄTT TEAM

Sätt ihop ett team, med väl valda nyckelpersoner från berörda affärsenheter i organisationen. Utse en projektledare som kan säkerställa en god kommunikation mellan teamet och andra intressenter. Försäkra dig om att effektmålen för investeringen är väl förankrade i teamet. 

Komplettera teamet med en extern ERP-konsult, dels för att lyfta in kompetens för den här typen av projekt men också för att få in en resurs som ser till verksamhetens helhet från ett helikopterperspektiv. 

tips!

Det är klokt att involvera slutanvändare redan från början. Välj därför tidigt i processen minst en person från varje berörd avdelning och dra nytta av deras erfarenhet och insikter kring arbetssätt, systembehov och användbarhet. Dessa personer kommer senare under implementeringen att vara en värdefull tillgång för andra medarbetare i verksamheten, när de ska lära sig systemet.

#2
GÖR EN AFFÄRSANALYS

Det är viktigt att planera för tillväxt. Analysera därför era manuella processer och identifiera så kallade flaskhalsar, det vill säga moment som idag stoppar upp eller försvårar arbetsflödet. Genom att automatisera processerna kan du nå tillväxt utan att öka kostnaderna betydligt. Låt dessa kriterier vara viktigast, och se till att de inte drunknar i detaljerade kravspecifikationer. Identifiera ditt företags unika fördelar, och se till att det affärssystem du väljer tillgodoser dessa. Kartlägg vilka andra system i verksamheten som ska kunna arbeta parallellt med affärssystemet och försäkra dig om att de kan integreras med ERP-lösningen. 

Identifiera framtida behov och krav. Att byta ERP-leverantör kan vara en utmanande och investeringskrävande process, så säkerställ att du väljer en långsiktig leverantör, som passar verksamhetens behov även framöver. 

nadine-shaabana-anXB3AhQcJ0-unsplash

#3

JÄMFÖR LEVERANTÖR OCH SYSTEM

Välj några få leverantörer som du känner förtroende för. Gå igenom hela processen tillsammans med dem. Be om insikt i leverantörens tidigare ERP-implementationer. En framgångsrik implementering är viktigare än ett system som levererar många onödiga funktioner. Framför allt, välj en leverantör som investerar i ny teknik.

Molnbaserade affärssystem bör vara det primära fokuset, så se upp med leverantörer som vill övertyga dig om att ett lokalt baserat affärssystem är det bästa. Bedöm leverantören med tanke på de kommande uppdateringarna som är av betydelse för ditt företag.

#4 JÄMFÖR DEN TOTALA KOSTNADEN

Vid prisjämförelser, jämför liknande system då olika komplexiteter kan påverka kostnaden. Överväger du molnbaserade och on premise-system, där företaget lagrar sin IT på egen plats, inkludera då framtida uppgraderings- och driftskostnader i din bedömning.
Kvadratisk 466x466 kevin-mueller-ljz8-frLa9Q-unsplash

#5 VILKA LAGAR OCH REGLER GÄLLER?

Se till att systemet verkar i enlighet med gällande lagstiftning. Systemet ska vara anpassat efter- och följa lokal lagstiftning. Detta gäller givetvis hela företagets verksamhet och kontor.
Kvadratisk 466x466 ahmed-zayan-n_YWKiIBnp4-unsplash

#6 ÖVERVÄG REALTIDSHANTERING

Bedöm behovet av realtidsinformation i verksamheten. Omedelbara uppdateringar av data möjliggör realtidsuppföljning av affärsprocesser, lagerstatus och ekonomiska transaktioner och förenklar beslutsfattandet. Är detta kritiskt för din verksamhet, välj ett system som stöder realtidsdatahantering.
People227_466x466

#7 TÄNK PÅ DATASÄKERHET

Idag är det viktigare än någonsin att tänka på datasäkerhet och riskprofil. Bedöm risken för dataförlust och missbruk och försäkra dig om att leverantören passar just ditt företags riskprofil.
Kvadratisk 466x466 getty-images-AqoH1t4PVA4-unsplash-1

#8 UNDERSÖK ANVÄNDARVÄNLIGHETEN

Prioritera enkla och användarvänliga gränssnitt. Säkerställ att systemet är begripligt och användbart även för oerfarna användare. Välj ett system där mobilvänlig funktionalitet är inbyggd i systemet. Undvik tredjepartslösningar som kan påverka resultatet negativt över tid.

tips!

Flexibilitet går före funktionalitet. Troligtvis kommer ditt affärssystem att behöva anpassas till dina unika processer. Välj därför leverantör utifrån flexibilitet i stället för den med mest funktionalitet. Ha en öppen diskussion med leverantören och be om att få en demo över funktioner som är viktiga för dig. 

Vill du ha hela guiden skickad till din epost?

Fyll i dina uppgifter.