<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Visma.net för konsult och tjänstebolag

FÅ EN SPECIFIK BRANSCHLÖSNING FÖR

Konsultbolag & Tjänstebolag.

Simplyfing Business

Visma Net ERP för Konsult & Tjänstebolag.

Många konsult och tjänstebolag har de senaste åren vuxit snabbt och upplever stora problem med att ha full kontroll på tidsfakturering i projekt. Amesto har därför tagit fram en branschlösning med Visma Net plattformen som grund. Målet är att effektivisera arbete inom tidsredovisning och ekonomi i en plattform som möter de säkerhetskrav och de säkra utvecklingsprocesser som företag inom denna bransch kräver. 

AMESTO STANDARD IMPLEMENTERINGSMODELL

Amesto har arbetat fram en standard implementeringsmodell och mjukvarupaket för konsultföretag. I dessa implementeringar nyttjar vi mallbolag så att implementeringen av systemet går smidigt och att ni som kund får mer inkluderat i er leverans.

I STANDARD PAKETET INGÅR FÖLJANDE:

 • Uppsättning av kostnadsställen
  (Visma Net har stöd för näst intill obegränsat med kostnadsställen)
 • Standard kontoplan (färdiga finns för Sverige, Norge, Danmark, Finland och Holland)
 • Digitalisering av leverantörsfakturor, både mottagningsförfarande och attestflöde.
 • Digitalisering och automatisering gällande hantering av in- och utbetalningar via bankkopplingen.
 • Digitalisering och automatisering för utskick av kundfakturor
 • Andra automatiseringar som periodiseringar, valutakurser, valutadifferenser och avskrivningar av kundfakturor.
 • Digitalisera utläggshanteringen.
 • Branschanpassade rapporter 
 • Dashboards för snabb överblick och avvikelsehantering
 • Import av grunddata, kunder, leverantörer, artiklar, konton

BRANSCHANPASSNINGAR FÖR ER LÖSNING

 • Digitalisering av tidsredovisning, flöde för fakturering och löneunderlag. 
 • Digital tidsredovisning i alla typer av enheter
 • Kanban-vyer för försäljningsprojekt och fakturor
 • Gantt-schema för projektvy
 • Frånvarohantering
 • Analysverktyg för projektuppföljning

EFFEKTIVITETSVINSTER

 • Enkel tidsrapportering ger högre faktureringsgrad så all tid blir registrerad och där med även fakturera
 • Samlad projektöversikt
 • Sparar mycket tid på de automatiserade flödena inom bank- och fakturahanteringen. Allt blir digitaliserat och ni har åtkomst från var ni önskar. Inget mer letande bland papper.
 • Automatiserade periodiseringar

ALLMÄNNA FÖRDELAR

 • Hög säkerhet – Mjukvara utvecklas med senaste teknologi
 • Utveckling sker med små kontinuerliga patcher
 • Bankintegration med alla större banken i Sverige, Norge, Finland och Danske Bank i Danmark.
 • Molnbaserat – Work anywhere, anytime
 • Företagsgrenar, här kan flera företag ha gemensamma register. Ni uppdaterar då endast på ett ställe så slår det igenom på alla bolag. Gäller Kund, Leverantörs- och Artikelregister samt kontoplaner.
 • Drilldown-funktion i rapporter

VILL DU VETA MER OM VISMA NET ERP?

Boka ett möte!