Visma.net för logistik

Med Visma.net får du ett standardiserat Lager & Logistiksystem i molnet med ett stort djup och bredd. Systemet har många färdiga automatiserade processer för att underlätta ert arbete, få kontroll på era flöden och för att spara tid.

Visma.net passar dig som har ett fysiskt lager såväl som dig som har flera olika fysiska lager.  
Nedan kan du läsa mer om områden inom Visma.net Lager och Logistik. 

 

Order

Många företag har flera olika källor där en order kan registreras, kan vara e-handel, webbformulär, mail, telefon, CRM-system eller annat försystem till ekonomisystemet. Dessa flöden vill vi så långsom möjligt automatisera och föda Visma.net med. 

I de flesta fall är Visma.net master för data och kan sedan föda andra delar med information om priser, artiklar, lagersaldo etc.  
Ett annat område som vi stöttar är kontantorder som kan genereras från ert kassasystem (POS). 

När en order har registrerats i Visma.net manuellt eller via information från ett annat system kan den automatiserade processen i Visma.net starta. Ni bestämmer själva hur automatiserade ni vill vara och vilka steg som är viktiga för er att ha ett stopp på innan flödet går vidare. En beställning via e-handel eller annat försystem kan alltså automatiskt gå vidare till plock och utleverans i Visma.net utan att något manuellt arbete görs. När varan är utlevererad startar sedan nästa automatiserade flöde för utskick av kundfaktura, återkoppling från banken och bokföring av betalning. 

Sälj order:

Sälj order.png

E-handel

Många använder idag olika webb-shoppar för att ta emot orders, B2B och eller B2C.  
Här har vi med Visma.net möjlighet att koppla samman din e-handel så att flödet mellan order, utleverans och betalning automatiseras så långt som möjligt. 

Om ni önskar kan hela masterdatat som prislistor, rabatter, artikelinformation, lagersaldo och kundinformation hanteras från Visma.net.  
Har ni ingen befintlig e-handelslösning idag men vill komma igång så har vi lösningar för att hjälpa er igång. 

Rapportering

Med Visma.net följer flertalet standardrapporter och förfrågningar som ni kan använda för att få kontroll och överblick. Systemet innehåller även användaranpassade dashboards där man som användare i Visma.net ska få full kontroll på vilka delar man ska arbeta med i systemet, vilka delar som avviker och som måste hanteras.  

Med Visma.net följer flertalet standardrapporter och förfrågningar som ni kan använda för att få kontroll och överblick. Systemet innehåller även användaranpassade dashboards där man som användare i Visma.net ska få full kontroll på vilka delar man ska arbeta med i systemet, vilka delar som avviker och som måste hanteras.

Utöver detta finns lösningar för mer avancerade rapporter i form av vårt BI-lösning mot Power BI som heter PowerAnalyze, eller Vismas egna lösning baserad på Excellrapporter som heter OneStop reporting. 

 
Alla rapporter hämtar data i realtid vilket gör att ni ständigt är uppdaterade. 

Exempel på rapporter:

imagea9g7.pngimageq2gqn.png

image8x809.png

 

imageqjm6d.png

Leverans 

För en effektiv leverans av era varor har vi möjlighet att koppla på skanningsutrustning integrerat till Visma.net samt koppling till Unifaun för att underlätta ert arbete. 

Visma.net hjälper er att hantera orderna i rätt ordning. Har ni restorders som skall prioriteras hanteras dessa också i ert leveransflöde.  
Ni kan välja att leverera från ert lager men även välja direktleverans (drop shipment) 

Här är det vanligt att våra kunder automatiserar arbetet kring plocklistor och följesedlar. 

Exempel på följesedel:

image00bwj.png

Exempel på plocklista:

image514l.png

 

Fakturering

Genom att automatisera fakturahantering efter utleverans kommer flödet med att skapa, skicka en kundfaktura, (e-faktura, mail eller brev) samt få återkoppling från banken om inbetalningen att ske automatiskt. Även inbetalningen kan bokföras med automatik om ni så önskar.  

Nyttjar ni olika betaltjänster i ert kassasystem eller e-handel så kopplas dessa samman med Visma.net och er kundreskontra.

Inköp

Visma.net hjälper er att hantera era inköp. Här finns möjlighet att få beställningsförslag utifrån lagda orders, beställningspunkter, säsongsanpassade beställningspunkter eller minsta lagernivå.

En säljorder kan kopplas till en inköpsorder för att ge er rätt kostnader. I detta fall är även produkterna reserverade till en viss order samt ni kan spåra inköp till order. Visma.net stödjer även avropsorderhantering.  

Exempel på en inköpsorder:

 

imageju20j.png

imagebstti.png

Lager

Visma.net har stöd för flerlagerhantering om ni har de behoven. 

De lagervärderingsmetoder som Visma.net stöder är FIFO, Genomsnittspris, Standardpris och Uniktpris 

Valuta och momshantering

Med Visma.net finns en automatiserad hantering gällande valutakurserDetta hjälper er vid inköp eller försäljning i olika valutor. 

Via bankkoppling kan ni även koppla flera olika konton till Visma.net så som ett Eurokonto och ett Dollarkonto.  

 Momsrapporten skapas upp automatiskt i systemet utifrån parametrar som artikel, leverantör och kundkategori. Om ni är skatteskyldig i flera länder finns det stöd för denna hantering i Visma.net 

Prislistor och kundrabatter

Visma.net kan hantera både kund/leverantörs unika prislistor som standardprislistor. Rabatt kan ges per kund/leverantör eller på en artikel. När ni önskar att uppdatera en prislista görs detta enkelt i Visma.net genom en knapptryckning för att få prislistan i Excell göra uppdateringarna och sedan importera in igen. Stöd finns att hantera prislistor i olika valutor. 

Artiklar

Visma.net har en bra funktion för hantering av artiklar där mycket information om artikeln kan läggas in. Stöd finns att arbeta med strukturartiklar, sista förbrukningsdag och batchhantering.

Artikeln kan ha multipla måttenheter.  

Information på artikel kort ex 

imagepogr8.png

Extra information på artiklar bilder till web shop försäljningskategorier för menyplacering på tex web shop Attribut information som går att publicera på olika dokument m.m 

imagefm6pa.png

Korsreferens på artikel:

imagesc5d2.png

 

Flera lager:

image7avvc.png

 

Inventering

När ni ska inventera gör ni detta enkelt med Visma.net År, månad och kvartal kan sättas upp per artikel om ni så önskar. 

Nordiskt

Visma.net har färdiga mallar för Sverige, Norge, Finland, Danmark och Holland.  

Detta gör att vi enkelt kan sätta upp flera bolag i samma lösning där ni kan ha ett eller flera lager per land. Har ni fler bolag inom Sverige eller i Norden kan vi aktivera Visma.nets koncernkonsolidering.  

Har du frågor, kontakta oss gärna!

Göteborg

Lotta Kovács

Sales Executive
+46 70 389 75 64

lotta.kovacs@amesto.se


Stockholm

Anna Blunck Boberg

Business Area Manager Visma
+46 72 307 98 20

anna.blunck.boberg@amesto.se


Stockholm

Michael Lindholm

Sales Executive
+46 70 961 90 13

michael.lindholm@amesto.se


Stockholm

Jimmy Pedersen

Sales Director
+46 70 961 90 19

jimmy.pedersen@amesto.se