SO Nätverk

Amesto SuperOffice Social Network

SuperOffice Social Network

Vi på Amesto har under många år utbildat superanvändare av SuperOffice, dvs de personer som har till uppgift att utbilda övriga användare, svara på frågor, driva utveckling men också inspirera och bidra till företagets framgång.

Det vi har lärt oss är att en heldags utbildningsinsats lätt faller i glömska. Superanvändarna behöver kontinuerligt få uppdateringar, tips och tricks, inspiration och möjlighet att lära av andra i liknande roll.

 

Därför startar vi i höst igång med ett helt nytt koncept; SuperOffice SuperUser Network!

Du som är superuser av SuperOffice är välkommen i nätverket.

Vi kommer att träffas online 8 gånger per år och fysiska träffar när den möjligheten ges 2 gånger per år.

Vi kommer ha en egen kommunikationsplattform där du kan ställa frågor och ta del av tips och nyheter.

Detta koncept är vi övertygade om kommer att bidra till att ditt företag når större framgång med ert SuperOffice och skapar mätbara effekter.

 

Nätverkets upplägg

- Två fysiska träffar per år, med externa föreläsare, mingel,
  erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete hands on

- 8 Webinarier per år, vi gräver djupare inom specifika
  områden vid varje tillfälle

- Priset är första året 9.900:- per deltagare

- Därefter 14.900:- per deltagare och år

Jag vill veta mer

Bakgrund och syfte

 

Ett forum där SuperAnvändare av SuperOffice delar:

- Erfarenheter, lyckade projekt och fallgropar
- Tips och trix, frågor och svar

Där Amesto:

- Presenterar nyheter
- Håller genomgångar i SuperOffice olika delar
- Faciliterar nätverksträffar och virtuella träffar
- Inspirerar inom områden som Försäljning,
  Marknadsföring, Kundservice

I Syfte att ni som användare av SuperOffice ska få mätbara
effekter av ert CRM system!

Vad händer under året?

 

- SuperOffice kommer lansera version 9

- Utvecklade Dashboards och ny urvalsfunktion

- Marketing Automation

- Möjligheter integrera med AI, Chatbots

- Siri/ Alexa i Pocket

- Vi kommer löpande ge er information och
genomgångar av nyheter!