Nystartsworkshop

Få nytt liv i ert SuperOffice med en

Nystartsworkshop.

Boka nu

 

Få nytt liv i ert SuperOffice med en

Nystartsworkshop.

Boka nu

 

Skapa värde genom ert SuperOffice med en

Effektstyrd Projektmetodik.

Efter en tid användning och ibland en del personalomsättning används kanske inte CRM-verktyget på samma nivå som det gjorde initialt. Dessutom är ofta mål och utmaningar andra än det var när ni drog igång ert CRM-projekt.

Många IT-projekt fallerar på grund av att man inte vet varför man över huvud taget går in i dem! Vilken effekt önskar man uppnå – vilka strategier ska det stödja?

Vår ambition är att ni, konkret och mätbart, ska realisera effekter av ert CRM-system. Det kan vara i form av ökad försäljning, nöjdare kunder eller effektivare medarbetare. För att uppnå detta hjälper vi er identifiera tydliga målsättningar med CRM. Som därmed också ger en tydlig handlingsplan och strategi, för att realisera dem.

Utan att veta varför – så kan vi aldrig veta hur! Låt oss hjälpa er att kickstarta om!

 

 

 

 

 

Hur går vi då tillväga?

 

Vi träffas i en gemensam workshop där vi identifierar nuläge, önskade effekter och utmaningar. Vi berör då bland annat följande:

  • Identifiera och klargör era målsättningar och arbetsprocesser. Det kan tex vara KPI:er kring Försäljning, Kundnöjdhet och Effektivitet, både på kort och lång sikt
  • Går igenom hur CRM- systemet enklast kan bidra till att ni når era mål
  • Hur ser användandet och systemet ut idag

Det ger oss en bättre förståelse för era processer och utmaningar för att vi ska kunna ge er råd och ideér för en effektiv lösning, där användandet av SuperOffice stöttar era mål och arbetssätt framöver.

Detta dokumenterar vi och presenterar för er under en halvdag. 


Innehåll

  • 1 dags Workshop på ert företag
  • Dokumentation
  • ½ dags presentation av förslag på strategi/handlingsplan
  • 24 900:-

Komplettera med

Vill du arbeta effektivt med professionella utskick och urval som är GDPR kompatibla?

Läs om utbildningen

Få ut det bästa av ditt SuperOffice och bli en användare med super-koll. 

Läs om utbildningen

Vill du lära dig arbeta GDPR-kompatibelt i SuperOffice?

Läs om utbildningen