<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

alt=

SYSTEM SOM FÖRENKLAR DIN

Marknadsföring och kundrelationer.

Hur lång tid tar det att slutföra ett supportärende, hitta en tidigare lämnad offert eller ett undertecknat avtal?

CRM Efficiency.

Hur många timmar om dagen ägnar er personal åt att leta efter viktig information?

Allt från ett avtal till en skickad offert eller ett mobiltelefonnummer, en synpunkt rörande en skickad faktura eller vilken produkt de har. Har vi svarat kunden på frågan de skickade oss i går, och vem har i sådana fall gjort det? Är ett supportärende löst över huvud taget?

För att kunna vara effektiv krävs ordning och reda, struktur helt enkelt. Det finns i dag en uppsjö av olika systemlösningar för att skapa struktur, men frågan är om det ibland kanske inte finns för många alternativ? Ligger mötesnoteringarna lokalt, i en Teamsmapp bland 100 andra, kanske finns de på Sharepoint eller i vår gemensamma utforskare?

VART FINNS ERA FRÄMSTA TIDSTJUVAR?

För att få reda på det måste det oftast ske någon form av kartläggning, intervjuer i kombination med ett digitalt formulär. Vi har kunder som faktiskt har tagit tid på olika moment de anställda gör, vilket kanske för tankarna tillbaka till löpande bandet, men oftast vet man inte riktigt vart skon klämmer, eller ens vilka moment som görs under en dag.

Precis som för våra andra lösningar handlar det om att identifiera utmaningar och möjligheter, för att därefter prioritera vart den lägst hängande frukten finns. Vilka moment kan vi förbättra, med minst insats. Definiera målsättningar, strategi och handlingsplan för att kunna börja mäta och följa utvecklingen.

VANLIGA TIDSTJUVAR VI STÖTER PÅ ÄR:

 • Datakvalitet, man har inte korrekta uppgifter om kunder och kontaktpersoner i de olika systemen. Vilken information är korrekt?
 • Allt för många lagringsytor för dokument och svårt finna bland de olika mapparna
 • Efterlevnad av GDPR. Vilka kontaktpersoner får vi skicka information till? Vilka personer finns lagrade på olika ställen, om de begär att bli borttagna eller än värre vill veta vilken information vi har lagrad om dem?
 • Inkommande förfrågningar hamnar i en gemensam inkorg, där man inte vet vem som har svarat – eller vad som eventuellt har sagts.
 • I syfte att skapa ordning och reda och därmed göra medarbetarna mer effektiva har vi skapat Amesto CRM Efficiency.

LÖSNINGEN

Ett CRM-system kan inte göra allt lite bättre. Men några identifierade områden kan bli mycket bättre. Det är inte säkert att alla dokument ska lagras i ett CRM-system, kanske kan de få finnas i Sharepoint. Men att komma åt dokumenten från kundkortet i CRM gör det mer effektivt. Den viktigaste informationen samlad, i en kundskapsdatabas.

Vi kan inte lova att alla era processer kommer gå snabbare eller att all information hittas effektivast möjligast, men vi kan lova att förbättra de områden vi fokuserar på.

LÖSNINGEN AMESTO CRM EFFICIENCY INNEHÅLLER:

 • Kundhanteringssystem, vardagligt ”CRM” och ett ärendehanteringssystem.
 • Integration till ert affärssystem för automatisk uppdatering av företags- och kontaktuppgifter.
 • Möjlighet att integrera för automatiskt uppdaterade adressuppgifter från adressleverantör
 • GDPR-stöd, automatisk rensning av kontaktpersoner där ni inte haft dialog, anonymisering, stöd för ”consenthantering”
 • Amesto DocArc för att skapa mappstrukturer på kunder och kontaktpersoner, där olika typer av dokument med automatik lagras i rätt mapp.
 • Rapporter via Power BI

BOKA RÅDGIVNING

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

KONTAKTA OSS