ERP-trender du bör följa 2019

#nyatrender

ERP-trender du bör följa 2019

#nyatrender

ERP-trender du bör följa 2019

Vill du veta mer?

18
dec

18. december 2018

Experterna svarar

Här är ERP-trender du bör följa 2019!

Konkurrenskraften under de kommande åren ligger i mänskliga resurser, korrekt användning av teknik och förmåga att förändra verksamheten. Här är trenderna om ERP som du inte bör missa under 2019.

Trenderna på arbetsmarknaden är tydliga med ett behov av ett intuitivt användargränssnitt, många introducerar Bring Your Own Device (BYOD) och allt ska vara molnbaserat. Säkerheten finns inte längre på plats i företaget, utan lever istället utanför företaget på leverantörer av molntjänster. Innovation är inte längre reserverad för start up-företag eller de största företagen, utan existerar även hos SMB-marknaden.

 

Den globala ekonomin är instabil, många företag ska jobba för effektivisering, kapitalinvesteringar fortsätter att öka och fler företag kommer att satsa på digital transformation. Alla dessa faktorer kommer att leda till att flera företag reviderar sina ERP-system och företagssystem under det nya året och framöver.

 

Känsligheten i förändringar

Många programleverantörer kommer att vara mindre benägna att införa nya funktioner eller tillhandahålla långsiktigt stöd till markbaserade produkter, vilket leder till att många organisationer drar slutsatsen att de inte har något annat val än att byta till modernare affärsteknik. Förvånansvärt är att många organisationer tydligen är känsliga mot förändring och många vill bara ha det gamla arbetsflödet i ett nytt gränssnitt. Under 2019 kommer detta att förändras och arbetsprocesserna att optimeras. Lösningar som är inriktade på framtida arbetsflöden med integration och automatiseringar kommer att väljas. Tjänsterna bör vara skalbara och en del av bolagets tillväxt eller förändring av affärsstrategi.

 

INTEGRERADE SYSTEM OCH BRA ARBETSRUTINER

ERP-användare har traditionellt tillbringat mycket tid för att verifiera det förflutna och på tidskrävande verksamheter som transaktionsbehandling. Fel upptäcks ofta vid periodavslut och periodiska revisioner, vilket hjälper till att identifiera fel när det är för sent att handla. Under 2019 kommer vi alltmer se att integreringar inte bara skapar transaktioner, utan också behandlar dem. På så sätt kan användaren hantera skillnader och återgå till bättre data för användning vid beslutsfattande. Ett typiskt exempel är projektorganisationer där projektledaren ofta inte har en ekonomisk översikt över projektet förrän långt efter det att det är klart. Med ordentliga och välintegrerade system - såväl som bra arbetsrutiner, får du löpande kontroll över både kostnader och intäkter i ett projekt.

 

RAPPORTERING

Traditionella redovisningsrapporter ger ofta bara en bild av historiken, utan möjlighet att göra en prognos för framtiden. Rapportering 2019 kommer att kunna hämta data från alla system, skapa prognoser och göra det möjligt att använda både konton, prognos och budgetförvaltning. De som vill ta steget ännu längre in i framtida affärslösningar kan sammanställa information från både interna strukturerade datakällor (t.ex. ERP-, CRM- och HRM-system) med ostrukturerade externa data (dvs data som vi inte hittar i våra egna system). På så sätt kan nya insikter skapas som gör beslutsfattandet ännu effektivare, mer exakt och av bättre kvalitet.

 

Har du en elefant i rummet i form av uppgifter som kan digitaliseras eller förenklas?

 

Låt oss snacka om det