<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

vart-hallbarhetsarbete

FÖR HÅLLBAR UTVECKLING - AGENDA 2030

Vårt hållbarhetsarbete.

 

Vårt hållbarhetsarbete.

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den mest ambitiösa satsningen någonsin - att bidra till en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De 17 övergripande hållbarhetsmålen ger en bild av vad som måste till för att vi ska få en global hållbar utveckling. För första gången någonsin delar alla aktörer i samhället på ansvaret att uppnå målen. På Amesto Solutions arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor. 

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

"Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna"

Amesto inleder samarbete med Läkare utan gränser.

Torsdagen den 2 juni besöktes Amestos kontor i Stockholm av Ariane Spandow - CSR-chef Amesto Group - och Frida Rybo - företagsansvarig på Läkare utan gränser. Alla anställda på Amesto samlades för att höra Ariane tala om det arbete och insatser som genomförs av Amesto gällande CSR-frågor såsom miljö, partnerskap.