<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

kvinna-oppet-landskap

Med fokus på hållbarhet.

26. september 2022

För att vara en attraktiv arbetsplats och en rekommenderad affärspartner måste företag ta en aktiv roll som samhällsaktör. Val av arbetsplats handlar om innovation, värdeskapande och engagemang. Det här var något som var avgörande när vår VD på Amesto TechHouse, Kristine Hofer Næss, skulle välja sin nya arbetsplats efter 14 år på Microsoft. 

– För mig handlar det om att ha tydliga mål och ambitioner för att bidra till samhällsutvecklingen. Det var den främsta anledningen till att jag valde Amesto. På Amesto värderas intraprenörskap, innovation och hållbarhet högt, och vi kan därför mäta oss med andra på basis av dimensionerna people, planet och profit. 

Amesto är ett familjeägt företag. Amesto Group hade år 2021 en omsättning på över 1 miljard NOK och har idag över 1 000 anställda. Berättelsen om Amesto sträcker sig hela 70 år tillbaka i tiden och beskriver hur företaget på många sätt utvecklats från att arbeta från att gå från ett klassiskt filantropisk tankesätt till att arbeta för en modern triple bottom line (People, Planet, Profit.) 

ceo-kristine-hofer-naes

FRÅN ETT EKONOMISKT FOKUS TILL FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Ägarna till Amesto är alla aktiva inom verksamheten och de anser att lönsamhet och hållbarhet måste gå hand i hand för att säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt. Det var därför de introducerade Triple Bottom Line; en modell som utgår från att mäta verksamheten, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan ur ett perspektiv som även inkluderar människor och miljö. 
 
– Vi mäter framgång på basen av tre parametrar; people, planet and profit, förklarar Kristine. Vi mäter people-aspekten genom bland annat månatliga engagemangsundersökningar, både hos våra kunder och våra anställda. Ur ett planet-perspektiv har vi satt upp konkreta mångfalds- och hållbarhetsmål. 

För Kristine har de aktiva och visionära ägarna till Amesto lagt grundstenarna för detta arbete. Hållbarhet hos Amesto handlar inte bara om att «do good», utan om att bygga nya affärsmöjligheter, att skapa hållbara värderingar och att ingå i långsiktiga investeringar. 
 
– En bra ägarstrategi är viktig, eftersom ägarnas strategi påverkar våra anställda i en mycket stor utsträckning. Det är därför inte bara viktigt att våra ägare är främjare av något annat än vinst – det är fundamentalt. 

ÄR CORPORATE SOCIAL VALUE EN KONKURRENSFÖRDEL?

En del av utmaningen med socialt värdeskapande kan vara att socialt ansvar ofta uppfattas som en stor kostnad och inte som en förtjänst. Värdeskapande handlar dock till stor del om att skapa nya affärsmöjligheter, som i sin tur kan förbättra lönsamheten och stärka konkurrenspositionen. 

- Corporate social value är långt mycket mer än pro bono-arbete, säger Kristine. Det handlar om strategiska affärsprojekt. Hos Amesto Group är Amesto Aces ett exempel på detta, där man i samarbete med NAV (Norges motsvarighet till Försäkringskassan) och Salesforce certifierar de som annars skulle vara utanför arbetslivet. Det minskar inte bara utanförskapet i samhället, utan det minskar även bristen på ”teknik-snillen”. Aces hjälper till med att ge en röst till de som inte redan har en, och är samtidigt ett tydligt exempel på att det går att driva både lönsamt och hållbart. 

År 2022 utsågs Amesto till Norges tredje mest innovativa företag. Vi tror att det beror på att Amesto har uppmuntrat entreprenörskap och att hållbarhet är en del av affärsstrategin. 

HÅLLBARHET BETYDER MER ÄN ATT KÖPA C02-KVOTER

Hållbarhet är mer än bara redovisning av Co2-utsläpp, och man måste arbeta och förnya sig på flera fronter samtidigt. 

– De flesta jobbar med hållbarhet, men vad det innebär är olika för olika parter, säger Kristine. Hållbarhet handlar inte bara om klassiskt pro bono-arbete, utan det handlar om att bry sig om vad som händer runt omkring dig och samtidigt skapa goda värdegrunder. För Amesto handlar det om att ta en tydlig position i att utmana och hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Detta är precis vad vi uttrycker genom vår nya position och vårt mål att «Empower our customer with insight to make great choices for people, planet and profit». 

Ett konkret kundcase är grossistföretaget Blomsterringen, som Amesto TechHouse har arbetat med under flera decennier. Genom digital insikt har Blomsterringen förbättrat både produktions- och transportplanering. Det har lett till både mindre svinn av blommor och mindre utsläpp från tunga transporter. Blomsterringen beräknar faktiska behov utifrån kunskap och kännedom, och de planerar körsträckor på ett mycket smartare sätt. 

Bergen havn är ett annat bra exempel, med målet att bli en av de renaste hamnarna i världen, mätt genom Environmental Port Index. Amesto ger kunden insikt via Power BI, genom att visa hur de måste investera för att realisera miljövinster. En del av lösningen handlar om att de mest miljövänliga fartygen får en rabatt på hamnhyran. Då blir det snabbt lönsamt att driva miljövänligt. 

Under ”Amesto-paraplyet” hittar vi flera företag som har anammat triple bottom line i sin affärsmodell. Ett viktigt bidrag från Amesto NextBridge har varit att utveckla en digital lösning för att optimera binas väg till mattallriken. Som pollinerare utgör bina en mycket viktig del av ekosystemet. När man insåg att ett stort antal bin dog för att de inte kunde hitta mat inom en lämplig radie, uppstod ett behov av att hitta nya lösningar. Genom att få en bättre inblick i hur bina lever inne i själva kupan, kunde biodlaren/bonden flytta bikuporna till en bättre plats. Detta bidrog till att minska bidödligheten, optimera pollineringen och förbättra planeringen av både jordbruksareal och tätortsområden. 

Projekt som dessa levererar inte bara viktiga hållbarhetsmål till företaget, utan skapar också engagerade medarbetare, nya samarbetspartners och nya möjligheter. Och det räddar världen, om så bara lite. 
 

kvinna-i-vit-tunika-går-i-falt

HUR ARBETAR AMESTO MED HÅLLBARA MÅLSÄTTNINGAR?

Amesto arbetar kontinuerligt med förankring och implementering av nya hållbara lösningar genom att engagera anställda och synliggöra effekter och förändringar. 

– Vi vill visa att tjänsteleverantörer också kan driva innovation kring hållbarhet, det är inte bara förbehållet dem som sysslar med produktion, förklarar Kristine. Vi arbetar kontinuerligt med teknik och lösningar som främjar hållbarhet. Medarbetarna ska kunna påverka och göra skillnad. 

Kristine menar att näringslivet har ett stort ansvar för att öka kompetensen och stärka intresset för just teknik. Kristine är själv VD för Amesto TechHouse, men hon har även varit med och grundat nätverket ODA, Nordens ledande nätverk för mångfald inom teknik. 

– Amesto är ett av 70 partnerföretag i ODA-nätverket, och ägaren Arild Spandow har även signerat CEO Commitment. Som vår ägare Arild Spandow säger; «det starter på toppen» (på svenska: ”det börjar på toppen”.) Våra ledare måste vara lika involverade och engagerade i mångfald som organisationen är. Det är lite som greenwashing. Om du inte menar det, så kommer det inte att ha någon effekt. 

För att hitta de bästa tekniska lösningarna för framtiden behöver vi en mångfald av kompetens och perspektiv. – Vi hoppas kunna inspirera andra tjänsteleverantörer, men vi brinner också för att lära av andra. Vi är inte perfekta och vi arbetar ständigt med detta i åtanke. 

För att vinna både kunderna och kandidaterna måste man göra business med både huvudet och hjärtat.

podcast

Kristine gästar BearingPoints Talks.

Kristine, som är VD för Amesto TechHouse, gästar Podcasten BearingPoints Talks. I avsnittet berättar hon om Amestos förhållningssätt till hållbarhet, intraprenörskap, innovation och Tripple Bottom Line.

BearingPoint Logo

behöver du hjälp med digitala lösningar till ditt företag?

Boka ett första möte.