<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

personer-mote-vid-ett-bord

GÖR RÄTT PRIORITERINGAR OCH FATTA RÄTT BESLUT

Opportunity Workshop.

Simplifying knowledge

Vad är en Opportunity workshop?

Tillsammans kartlägger vi utmaningar och möjligheter för ditt företag. Workshopen består av 4 delar:

1. Urval av deltagare, rekommenderat 3-6 deltagare.

2. Digital kartläggning

3. Workshop tillsammans med en konsult från Amesto Solutions.

4. Analys av resultat och rekommendationer.

Syftet med hela denna kartläggning är att bilda bästa möjliga underlag för beslut som rör val av digitala affärslösningar och möjligheter till anpassningar eller utveckling av lösningar du redan har. Workshopen kommer att kunna ge svar på vilka utmaningar din verksamhet bör ta itu med och vilka möjligheter du bör nyttja bättre.

gront-falt-med-grona-buskar

Boka en Opportunity workshop.