Årsavlut i Visma.net

Årsavlut i Visma.net

Denna utbildning behandlar hur du går tillväga när du ska avsluta räkenskapsåret i Visma.net ERP.

 • Innan du stänger perioder och år.
 • Resultat löpande (innan årsavslutningen)
 • Bokföring av årets resultat i verifikationsregistreringen
 • Stängning av period/år
 • Korrigeringar efter att period/år stängts
 • Rapporter vid årsavslutning
 • Saldolista
 • Avstämning huvudbok/reskontra
 • Huvudboksutskrift med momskoder
 • Resultatrapport per konto
 • Balansrapport per konto
 • Verifikationsdetaljer
 • Revisionsrapporter

När: 24 maj eller 7 juni 10:00 - 12:00
Var: Digitalt
Pris: 2 000 SEK exkl moms per deltagare
Hur: Anmäl dig här!