CRM - SuperOffice

Framtidens CRM är ett

Framgångsrikt CRM

Vi hjälper er öka nykundsförsäljningen, försäljningen på befintlig kund, kundnöjdheten och dessutom att jobba mer effektivt.

Vill du veta hur?
Kontakta oss

Framtidens CRM är ett

Framgångsrikt CRM

Vi hjälper er öka nykundsförsäljningen, försäljningen på befintlig kund, kundnöjdheten och dessutom att jobba mer effektivt.

Vill du veta hur?
Kontakta oss

Amesto CRM

Varför man har ett CRM-system.

Vi vill hjälpa er överträffa era viktigaste mål! En av huvudanledningarna till att företag inte alltid får den avkastning de önskar på sin investering i CRM är att man inte tillräckligt tydligt har definierat Varför man har ett CRM-system och vilka Mål som ska uppnås.

En annan viktig anledning är att många företag hoppas att CRM-systemet ska göra allt lite bättre, men utan att avgränsa eller fokusera på det som verkligen är viktigt. Ett CRM-system kan inte lösa allt. Vi på Amesto har definierat fyra olika områden där vi vet att systemet kan hjälpa er nå era mål.

Vinna nya kunder

Alla vill ha och behöver fler nya kunder. Vilka av era potentiella kunder är redo för att handla?
Läs mer
 

Öka försäljning på befintliga kunder

Varför gå över ån efter vatten? Låt oss hjälpa er öka försäljningen på er befintliga kundbas!
Läs mer
 

Kundnöjdhet

Vilka är era nöjdaste kunder? Vilka kunder riskerar ni förlora och vad är de värda?
Läs mer

Effektivitet och struktur

Hur lång tid tar det för er att slutföra ett supportärende? Eller hitta en skickad offert, eller ett påskrivet avtal?
Läs mer

Öka er försäljning

Ett av de områden vi jobbar allra mest med är att öka våra kunders försäljning. För att ett CRM-system ska kunna hjälpa er öka försäljningen, så måste vi först identifiera vart era största möjligheter och eventuella problem finns. Dessa prioriterar vi bland och definierar därefter som ”Most Important Goals”. Det kan vara att öka nykundsförsäljningen med 10%, eller korsförsäljningen med 20%. Kanske ska vi få ut en ny produkt på 30% av era befintliga kunder? När de övergripande målen är satta arbetar vi fram en strategi för att nå dem – och därefter hur CRM-systemet ska hjälpa er exekvera strategin!

Vill du veta mer hur ditt företag kan öka försäljningen med hjälp av ett CRM-system så kan du titta på ett webinarie där vi går igenom detta. Klicka här!

ÖKA KUNDNÖJDHETEN

De allra flesta företag har kundnöjdhet högt upp bland sina prioriterade målsättningar. Men, hur ser egentligen verkligheten ut? Vår mission är att ”Våra kunder ska överträffa sina uppsatta mål inom kundnöjdhet med hjälp av Amesto CRM Customer Satisfaction”. Med vår standardiserade lösning får ni kanske inte alla kunder nöjda, vår lösning påverkar inte i första hand era levererade produkter och tjänster. Men vi lovar att göra skillnad där vi kan påverka.

ÖKA EFFEKTIVITETEN

Hur många timmar om dagen ägnar er personal åt att leta efter viktig information? Allt från ett avtal till en skickad offert eller ett mobiltelefonnummer, en synpunkt rörande en skickad faktura eller vilken produkt de har. Har vi svarat kunden på frågan de skickade oss i går, och vem har i sådana fall gjort det? Är ett supportärende löst över huvud taget?

För att kunna vara effektiv krävs ordning och reda, struktur helt enkelt. Ett CRM-system kan inte göra allt lite bättre. Men några identifierade områden kan bli mycket bättre. Det är inte säkert att alla dokument ska lagras i ett CRM-system, kanske kan de få finnas i Sharepoint. Men att komma åt dokumenten från kundkortet i CRM gör det mer effektivt. Den viktigaste informationen samlad, i en kundskapsdatabas. Vi kan inte lova att alla era processer kommer gå snabbare eller att all information hittas effektivast möjligast, men vi kan lova att förbättra de områden vi fokuserar på.

Kontakta oss

Technology44_670x970.jpg

Vår mission

Våra kunder ska uppnå resultat, mål och mätbara effekter av sitt CRM-system. Vi kallar det framgångsrik CRM

Våra kunder realiserar sina strategier genom CRM. 

Våra kunder ska veta och följa upp att strategierna verkligen blir genomförda. Allt för många företag sätter upp mål och strategier, utan att följa upp att de realiseras. Genom CRM-systemet motiverar, sporrar och utmanar vi användarna nå sina mål genom att göra det som faktiskt har blivit bestämt.

Vår metodik

Vi tror att det allra viktigaste för en CRM-leverantör är förmågan att förstå sin kunds utmaningar och möjligheter och kunna finna såväl strategier som rätt lösningar för att åstadkomma effekter. Amesto är inte en systemleverantör, vi är snarare en leverantör av realiserade strategier.

Våra konsulter har lång erfarenhet, från många olika branscher. Vi har dock mest vana av att arbeta med företag inom Business to Business, särskilt när det kommer till försäljning. Inom kundnöjdhet och service/support har vi flertalet kunder som också riktar sig mot slutkonsument.

Våra kunder har en ambition att åstadkomma förändring, på riktigt. Det går bara genomföra genom en långsiktig handlingsplan och ett långsiktigt samarbete. CRM är inget projekt, det är en resa.

Allra bäst resultat får de av våra kunder som har en dedicerad CRM-ansvarig med djup kunskap som kan stötta och utbilda slutanvändarna. Vi har ett särskilt nätverk för superanvändare av våra lösningar och Amesto stöttar slutanvändarna genom månatliga träffar och föreläsningar.

Svårt att veta vilken CRM-lösning du ska välja?

Att byta ut sina manuella processer kan vara en stort för de allra flesta företag. Därför är det viktigt att välja en partner som du känner dig bekväm med. Amesto Solutions är en av Nordens största leverantörer av CRM-system. Hos oss finns konsulterna, kunskapen och portföljen för att vara en heltäckande samarbetspartner för ert företags möjligheter att överträffa satta försäljningsmål. 

 

Våra lösningsrådgivare och konsulter har inte bara höga yrkeskunskaper utan också branschkunskaper som gör att vi kan förstå våra kunders utmaningar och behov. Vill du åstadkomma mätbara resultat? Välkommen till Amesto.

Boka ett rådgivning med oss ​​och vi kan hjälpa dig att ta reda på vilken CRM lösning som bäst passar ditt företag!

 

Boka rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Boka här