GDPR-tjänster

Våra konsulter kan hjälpa dig

Behöver du hjälp med att bli GDPR-compliant?

Våra konsulter kan hjälpa dig

Behöver du hjälp med att bli GDPR-compliant?

GDPR och medlemsregister

GDPR-tjänster.

Vi hjälper våra kunder att utveckla rutiner, dokumentprocesser och hitta rätt verktyg för att implementera god praxis för GDPR och sekretess. EU:s sekretessförordning innebär i grunden att företagen måste skydda personuppgifter. 

Reglerna för GDPR ger således företagen nya uppgifter och individer nya rättigheter. Det finns därför strikta krav på lagring och behandling av personuppgifter. Interna rutiner och dokumentation av detta är några av de viktigaste sakerna du gör. Låt våra IT-konsulter hjälpa dig med ditt GDPR-arbete.


GDPR-tjänster.

 

KARTLÄGGANDE

Det första steget mot att bli GDPR-kompatibelt är kartläggning. Kortfattat kommer vi att granska vad ditt företag samlar in från personuppgifter och i vilket syfte, var data lagras och vad du kanske behöver följa sekretessreglerna?

RUTINER OCH TEKNIK

Vi hjälper dig att utveckla och dokumentera interna rutiner som säkerställer att ditt företag följer sekretesspolicyen, allt från att skaffa och kontrollera information om borttagning.

RESULTAT OCH PROV

Denna tjänst består av testplaner och rutiner. Vi simulerar bland annat informationsförfrågningar och hantering av brott mot personuppgiftslagen.

DPO AS A SERVICE

Detta kan vara intressant för företag som inte vill använda resurser för att utbilda en intern person enligt. Kompensationskrav som anges i GDPR, eller behöver inte heltidsanställd personalombud på heltid.

DPO/Personuppgiftsansvarig

Vem behöver en.

Alla företag som anses vara offentliga myndigheter eller som har databehandling i samband med kärnverksamheten kan utse en DPO / DPO. Detta gäller vanligtvis:

  • Offentliga företag / myndigheter
  • dataprocessorer
  • bankir
  • försäkringsgivare
  • Privata sjukhus
  • Bransch- och medlemsorganisatione

DP-Organizer

DPOrganizer är ett Data Protection Management Software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering. Priset börjar från 1000 kronor i månaden för företag med upp till tio anställda, men verktyget är mycket skalbart även för större koncerner.
Läs mer
 

GDPR-system

De nya reglerna ger företagen nya uppgifter och de personer som får sina personuppgifter registreras med nya rättigheter. GDPR och integritet påverkar alla företag och föreningar i Sverige.
GDPR-system

Nyfiken på GDPR? #askmore

Kontakta oss för rådgivning.

Kontakta oss