<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

bitradessavtal

SIMPLIFYING BUSINESS

Biträdesavtal.

Simplifying Business

När behöver du ingå ett biträdesavtal?

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen, (GDPR). När du som företag anlitar ett externt företag för att utföra hela eller delar av behandlingen av personuppgifter, alternativt använder ett annat företags molnlösning för att lagra informationen, ska ett biträdesavtal tecknas.

Ett biträdesavtal ska säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och sätta en tydlig ram för hur det externa företaget kan behandla informationen du som företag är personuppgiftsansvarig för.


Ladda ner svensk version

Biträdesavtal.

Vi önskar att teckna biträdesavtal med alla våra kunder, så vi säkerställer att dataskyddsförordningen upprätthålls korrekt.

Avtalet ska signeras av behörig och skickas till sales@amesto.se, var av vi signerar i vår tur och skickar tillbaka.

Download english version

Data Processing Agreement

We want to have a signed Data Processing Agreement with all of our Customers to ensure correct handling of personal data.

The Agreement should be signed by the daily manager and sent to sales@amesto.se, after which we will register, sign and return.