DPOrganizer

Amestos svenska partner

DPOganizer.

Amestos svenska partner

DPOganizer.

Om DOrganizer.

DPOrganizer är ett Privacy Management Software, med huvudkontor i Stockholm, och kunder i 17 länder i hela världen. DPOrganizer hjälper företag och organisationer att växa, och leva med, GDPR. 

Dataskydd och personuppgiftshantering blir en allt viktigare fråga för företag runtom världen. Vi erbjuder en flexibel mjukvara som hjälper företag och dataskyddsansvarige att kartlägga, visualisera och rapportera hantering av personlig data. 

DPOrganizers mjukvara hjälper företag på

Tre nivåer

  • Kontroll och efterlevnad. Först och främst för den person eller dataskyddsansvarige som ansvarar för GDPR och compliance, att följa och efterleva GDPR. 
  • Enklare att samarbeta. Verktyget hjälper till att förenkla samarbeten och automatisera arbete inom organisationen. 
  • Förenklad kommunikation. DPOrganizer möjliggör hantering och förenkling av externa relationer, med individer, andra företag samt tillsynsmyndigheter.
Läs mer om DPOrganizer