Vi rekryterar pionjär inom molnbaserat affärssystem

Vi rekryterar pionjär inom molnbaserat affärssystem.

På tre år har Amesto Solutions vänt nästan hela affären mot molnet och med pandemins erfarenheter är trycket nu hårt. Som ett led i att bli den ledande leverantörer inom sfären runt Visma har Amesto därför rekryterat en tung spelare från branschen, Niclas Tavfelin som arbetat med affärssystem sedan 2003 och varit en av de som bidragit till utvecklingen av Visma Net då han 2011-2016 var anställd på Visma.

Att molnbaserade affärssystem ger både ökad tillgänglighet, högre kvalitet och sänkta kostnader är ett faktum som Amesto som etablerad affärssystemåterförsäljare känt till länge. Att automatisera på ekonomiavdelningen ger stor hävstång och det revolutionerar också branschen på ett sätt som gynnar kunden. De tidigare stora och ogenomskådliga projekten som mer aldrig än sällan höll budget blir till väl förpackade projekt där processmappning och förändringsarbete är viktigare än ren applikationskonsultarbete.

 Rubrik: Ulrika Bromander, VD på Amesto Solutions AB.

Övergången till e-handel bidrar till nya affärsmodeller och trycket på ekonomisystemet är hårt. ”Vi märker av att nästan alla våra kunder och mellanstora företag vi kommer i kontakt med har behov av att öka kapacitet och automatisering i sina system” säger Ulrika Bromander VD på Amesto Solutions AB. ”Så kom pandemin på det och många företag som fortfarande har lokala system insåg plötsligt hur hårt knutna till kontoret de är och intresset för molnbaserade affärssystem har ökat explosionsartat” fortsätter hon.

”Vi har de senaste tre åren successivt övergått till att rekommendera våra kunder vårt molnbaserade system Visma.net och de kunder som slagit på automatiseringsfunktionerna är markant mer nöjda än alla andra kunder, molnbaserade användare eller inte”.

Att arbeta med molnbaserad implementering ställer nya krav på konsulterna. Processförståelse, ekonomikunskap men också förändringsledning och värderealisering är enormt viktigt. Som ett led i att bli den ledande leverantörer inom sfären runt Visma har Amesto därför rekryterat en tung spelare från branschen; Niclas Tavfelin som arbetat med affärssystem sedan 2003 och varit en av de som bidragit till utvecklingen av Visma Net då han 2011-2016 var anställd på Visma.

Vi har intervjuat honom om hans val att börja på Amesto och hur han ser på rollen som verksamhetskonsult inom Visma Net.

 

Vad hoppas du förverkliga i din roll som senior konsult på Amesto?

 

Jag vill vara en del i en kundernas effektiviseringsprocess och vara ett bollplank som hjälper kunden att förenkla och förbättra administrativa rutiner på ekonomiavdelningen till exempel automatisera betalningsrutiner.

Många har erfarenheten att det är både kostsamt och arbetsamt att byta affärssystem måste det vara så?

Så var det i den gamla världen när alla funktioner skulle byggas upp i systemet. Det drog många konsulttimmar Nu i molnet är allt redan paketerat och klart med Best Practice som grund. Vi konsulter gör ytterst lite i själva applikationen förutom inställningar och integrationer.

Är kunden bra på att beskriva vad de vill ha ut och granska sina befintliga processer för att sedan med hjälp av oss mappa om hur man arbetar i den får man på relativt kort sikt både klart implementation, och hur dyrt det blir beror helt på hur bra kunden blir på att förstå systemets logik och på så sätt dra nytta av alla finesser men det blir ofta en mycket mindre peng än att implementera ett lokalt driftat system.

Vad är dina drivkrafter, vad brinner du för, när tycker du det är roligt att jobba?

Jag gillar att hitta kluriga lösningar i kundens vardag som gör deras jobb enklare och roligare. När kunden sparar tid genom att vi tar bort moment och automatiserar blir jag nöjd!

Vad är din absoluta styrka?

Jag är analytisk, noggrann och ger mig inte i första taget. Sedan har jag förstås skaffat mig erfarenhet och förståelse för hur ekonomipersonal arbetar och vad som ger högst vinster att prioritera.

Hur har du byggt din erfarenhet?

Jag har en teknisk utbildning i grunden men startade mitt första bolag då jag var 27 år. Under de efterföljande 12 åren var jag involverad i det mesta, vilket gav mig en bred förståelse inom många områden i en verksamhet. Jag gillar att förbättra. Ogillar krångligheter så jag var en ivrig och säkert jobbig kund till min systemleverantör men det ledde till en fortsatt karriär inom affärssystemvärlden vilket jag aldrig ångrat! Sedan 2003 har jag jobbat som konsult och utbildare för flera olika system, Pyramid, SoftOne, Mamut och senaste åren Visma Net.

Hur ser du kundernas behov förändras i och med den kris vi nu upplever just nu (Covid-19)?

 Vi har sedan flera år tillbaka pratat om fördelen med molnbaserade system och ökad digitaliseringsgrad. Idag när vi står mitt i ”Coronakrisen”, ser jag definitivt fördelarna med detta. Att ha tillgång oavsett var du befinner dig och med minimal pappershantering gör att många uppgifter kan utföras varhelst vi befinner oss. Jag tror även att många har upptäckt att digitala möten fungerar riktigt bra. Oavsett Corona så ser jag att flexibilitet och tillgänglighet kring hur vi arbetar har en väldigt central betydelse idag.

Varför är visma.net det system som gäller just nu?

Det är extremt automatiserat och dessutom molnbaserat på riktigt. Det ger besparingar i både drift, uppgraderingar och i processerna på ekonomiavdelningen. Dessutom minskar det pappersanvändningen vilket är bra för miljön.

Själva systemet erbjuder utmärkt kostnadsuppföljning, automatisering och effektivisering. Dessutom har jag funktionen ”AutoPay” som favorit, vilket är en bankkoppling som tillför en mängd finesser som förenklar vardagen genom att skapa ett automatiskt flöde från inköp till betalning.

Med Nicklas i teamet närmar sig Amesto i Sverige snart 30 specialistkonsulter inom Visma och 50 anställda totalt, nordiskt sett arbetar ungefär 130 affärssystemkonsulter som är en del av de 300 personer inom Tech House system delen av Amesto som är den tänkta ledaren för mellanstora bolag i Norden.