Intrapoint

Byter ägarskap mot flexibilitet

Anders Cederberg (60) och Rickard Grape (62) säljer nu Intrapoint, bolaget de under 17 år byggt upp, till Amesto Solutions AB. Med i köpet följer ett underkonsultavtal om fortsatt arbete i Amestos regi som seniora konsulter och mentorer. Ett avtal som säkrar kvalitet för kunderna och en långt mer flexibel vardag för de tidigare ägarna.

Vi måste öppna ögonen för ett nytt förhållningssätt till anställning och arbete, så att våra behov ändrar sig genom livet säger Ulrika Bromander VD för Amesto Solutions. Om det är något som vi lärt oss de sista månaderna är det att vi måste tänka nytt och göra saker på ett annat sätt än tidigare. Vi som arbetsgivare måste vara mer öppna för otraditionella medarbetarbehov. I det här uppköpet fick vi inte bara med oss en solid och intressant kundbas utan också flera decenniers värdefull erfarenhet. Att erfarenheten inte kommer i traditionell form som fastanställningar om 100% ser jag snarare som en möjlighet än ett problem, säger Amestos VD Ulrika Bromander.

                                      Ulrika Bromander, VD på Amesto Solutions AB.

Efter försäljningen av Intrapoint ska Anders Cederberg och Rickard Grape arbeta i säsongsvarierad deltid som seniorkonsulter och mentorer för yngre kollegor hos köparen Amesto Solutions.

 

Den här lösningen fungerar utmärkt för oss! Vi kan koncentrera oss på att bidra i säljprocesser, lösningsdesign och implementering, de faser som vi gillar absolut bäst samtidigt som vi kan känna oss säkra i att våra kunder blir väl omhändertagna i förvaltning av ett professionellt och stort supportteam. Det ligger en enorm trygghet för oss i den vetskapen och det var först efter att ha lärt känna Amesto som tog vi beslutet att sälja. Vi pratar trots allt om något som ligger nära vårt hjärta, kunder som vi har arbetat tätt och nära i många år. Vi kunde inte bara sälja utan att säkert känna att de blir väl omhändertagna, säger Cederberg.

 

Under sin karriär har Anders Cederberg och Rickard Grape har haft en lång rad med tunga befattningar. Anders inom ekonomi medan Rickard har specialiserat sig på logistik.

 

Vår långa chefserfarenhet ger oss möjlighet att se kundens systemmässiga utmaningar från ett verksamhets perspektiv. Det handlar inte om att erbjuda produkter och tjänster utan att se hela kundens värdekedja och organisation, med alla de olika roller och förväntningar som det för med sig. Med den erfarenheten kan vi erbjuda lösningar som skapar verkligt värde för kundens affär. Det är här framtiden ligger, säger Cederberg.

 

Förutom rollen som konsult kommer Anders och Rickard fungera som mentorer internt i Amestos organisation.

 

IntrapointAB och Amesto Solutions AB har i flera år haft ett nära samarbete som vi nu fördjupat genom en officiell sammanslagning. Det betyder att vi delar värderingar och affärsprinciper, vi har stor tillit och förtroende både mellan ledning och medarbetare. Genom att i varje situation sätta ihop mixade team där unga konsulter arbetar ihop med tungt erfarna medarbetare kommer vi att uppnå det som ingen officiell kurs i världen kan ge; nämligen bred och djup ”on the job traing” under en lång period. Det blir ett unikt kompetenslyft för hela bolaget samtidigt som också Anders och Rickard får möjligheten att göra det som de tycker är absolut roligast och på sina egna villkor, säger Bromander.

 

 

Om Amesto

Amesto Techhouse är Vismas största nordiska partner. Vi tillhör en privatägd norsk koncern med ca 1300 anställda varav ungefär 320st arbetar inom affärsområdena runt system. I Sverige är vi ca 45 personer som arbetar med systemimplementation hos dryga 500 kunder i SMB segmentet. Vår kärnverksamhet är ERP och CRM samt integration och utveckling. Vi är också starka på BI och rapportering. www.amestosolutions.se

 

Om Intrapoint

Intrapoint AB är ett ägarlett företag som under åren gått från att erbjuda traditionella IT-tjänster inom serverdrift till att bli Vismas kompetenspartner inom affärssystem.

 

För mer information, kontakta:

 

Ulrika Bromander, VD Amesto Solutions AB

Tel. 0738-681110 

 

 

Mail: ulrika.bromander@amesto.se