Varför prioriteras inte HR?

Varför prioriteras inte HR?

18
jun

18. juni 2018

Varför prioriteras inte HR?

Vad sägs om ett mastersystem som omfattar alla HR-processer från rekrytering till avslut av tjänst samlat i molnet? Idag finns molnlösningar med fantastiska funktioner som HR-chefer och anställda som arbetar med personal bara kunnat drömma om tidigare och utveckling framåt sker i raketfart!

Dagligen läser vi artiklar på nätet om den pågående trenden som är här för att stanna: Digitaliseringen och emigrationen till molnet. Vi läser om hur man kan effektivisera sitt bolag genom automatisera stora delar av sina arbetsprocesser inom ekonomi och sälj. Men vi läser sällan om hur man kan effektivisera de interna processerna med bolagens viktigaste tillgång: de anställda.

Utbildningsföretaget Framfot genomförde 2013 en kartläggning av problem och utmaningar som HR-funktioner stod för då. 200 personer inom personalsektorn deltog och kartläggningen visade tydligt att HR inte prioriteras.

Medan ekonomiavdelningen sitter på system i molnet som tar emot, tolkar, konterar, skickar leverantörsfakturor på flöde och arkiverar dem, sitter HR-avdelningen fortfarande och kämpar med jaga rätt på anställningsavtal i pärmar, medarbetarsamtal sparade i ett oändligt virrvarr av mappar på sin lokala dator och hantering av arbetsansökningar på mail som skickas runt i organisationen.

Anna Furuhäll, VD på Framfot förklarar en av anledningar till detta:

”Om en organisation gör någon form av investering förväntar sig ledningen i regel en snabb genererad vinst. När det gäller att satsa på den egna personalen kan vinsten ibland vara svår att beräkna och därför prioriteras områden som HR ofta bort. ”

HR har därför naturligt halkat lite i efterkant i utveckling och digitalisering fram till nu.

 

GDPR: HR-avdelningens Ess i rocken!


25 maj 2018 trädde GDPR i kraft och en effekt av detta är den förändring som skett på marknaden för HRM system. Idag finns molnlösningar med fantastiska funktioner som HR-chefer och anställda som arbetar med personal bara kunnat drömma om tidigare och utveckling framåt sker i raketfart! Vad sägs om ett mastersystem som omfattar alla HR-processer från rekrytering till avslutning av tjänst samlat i molnet och som är GDPR-säkrat helt i enlighet med den nya förordningen?

I stället för att se den nya förordningen som något jobbigt och ångestframkallande, så är GDPR i själva verket HR-avdelningens allra största argument för att göra en investering i ett HRM-system.

Använd det argumentet, det är viktigt. Både för organisationen, HR, de personalansvariga men även för de anställda. Det är dags att öka prioriteringen av HR och då GDPR är här för att stanna, så se till att använda det på allra bästa sätt och se över era rutiner, processer och systemstöd oavsett om det gäller ERP-, CRM-, eller HRM- system.  

 

 

Emilia Abrahamsson

Verksamhetskonsult på Amesto Solutions

Emilia Abrahamsson har lång erfarenhet av ERP och affärssystem. På Amesto Solutions arbetar hon som konsult i vårt Visma.net-team. Emilia har en bakgrund inom löneadministration, logistik och teknisk support.

Amesto är Nordens största Visma-partner och har lokal leveranskapacitet i alla nordiska länder. Amesto levererar i dag Visma.net, Visma Business, Visma Global, SuperOffice, DPOrganizer och Sympa.