Nytt affärssystem? Gör ERP-bytet enkelt

Gör ERP-bytet enkelt

Nytt affärssystem?

Gör ERP-bytet enkelt

Nytt affärssystem?

2
maj

2. maj 2016

Checklista 8 punkter

Nytt affärssystem? Gör ERP-bytet enkelt

 

8 checkpunkter för att säkerställa framgången vid byte av ERP-system

Affärssystem är något alla företag behöver, och från tid till annan behöver man också förändra eftersom den nuvarande lösningen inte är optimal med tanke på hur företaget eller samhället har utvecklats. Byte av affärssystem kan vara omfattande, och för vissa, överväldigande. Men det behöver inte vara så. Denna checklista belyser de delar "där skon klämmer" och sedan blir det lättare att ta ett riktigt beslut för dig och ditt företag.

# 1 Vilka är utmaningarna idag?
Branscher är olika och har olika utmaningar. Detta innebär att varje företag måste tänka igenom vad de önskar att lösa, och det kommer att finnas olika sätt att nå målet på. Det kan vara klokt att ställa sig frågor som: Är branschen i förändring? Är intäktsmodellen förändrad? Har näringskedjan ändrat lönsamheten på senare tid? Har vinstmarginalerna förändrats?

 

# 2 Vilket syfte ska affärssystemet tjäna?
För ett grossistföretag kan det vara en komplett och helt integrerad logistikfunktion för att minimera kostnaderna eller ett skräddarsytt system anpassat för speciella leveranser.

 

# 3 Var i näringskedjan finns dina marginaler?
Genom att svara på denna fråga kommer du också att kunna upptäcka vilka processer som är mest viktiga för dig att optimera. Att spendera tid på manuella processer som kan automatiseras kan vara skillnaden mellan "att vara eller inte vara" i din bransch inom några år.

 

# 4 ... och var finns de stora utgifterna?
Detta kommer att vara både tids- och resurskrävande utgifter. En analys av dessa faktorer kommer att avslöja vilka processer och resurser som man kan göra mer effektiva. En analys av dina resurser kan också ge dig information om hur stor andel av kunskapen som finns i företaget som är allmänna och vilka kunskaper som är unika för ditt företag.

 

# 5 Vilka är framgångsfaktorerna i ditt företag?
Att göra en analys av vilka resurser eller kunskaper som är avgörande för ditt företag och vilka av dessa delar som är bättre än dina konkurrenter kommer att kunna avslöja vad som är din kärnverksamhet. Kärnkompetens kan vara resurser, kunskap, kultur eller metodik som är unik för ditt företag. Detta kommer i sin tur avgöra vilka aktiviteter som skapar värde för företaget och vilka aktiviteter som slösar med de resurser som du har.

 

# 6 Hur stor andel av kunskapen i företaget kan skrivas ner?
Framgångsfaktorer kan också ligga till grund för strategiska beslut med hänsyn till företagens fokus. Hur stor del av företagens kunskap som är immateriell kommer att kunna säga dig något om hur lätt det är att manuella processer automatiseras.

 

# 7 Vilka leverantörer kan erbjuda det totala paketet av vad vi har efterfrågat?
Efter att du har blivit medveten om de sex första punkterna kommer du att vara bättre rustad för att avgöra vilka specialkompetenser som din systemleverantör bör ha för att lösa dina utmaningar.

 

# 8 Har leverantören den erfarenhet och kunskap vi behöver?
Viktiga frågor att ställa innan du kontaktar en leverantör av affärssystem är: Har leverantören rätt branscherfarenhet? Har leverantören specialister? Finns det duktiga konsulter? Har de goda referenser?

 

Har ditt företag svarat på dessa frågor innan du kontaktar en leverantör av affärssystem så är det betydligt enklare att välja rätt lösning och rätt leverantör för att hjälpa dig med dina utmaningar.

 

Av Ann Kristin Vinje | Affärskonsult Amesto Solutions 

Vid frågor kontakta Hans Olof Amblie Affärsområdeschef Amesto Solutions