E-fakturor i Sverige

E-fakturor i Sverige

21
okt

21. oktober 2016

E-fakturor i Sverige

Hösten 2015 hade användningen av e-fakturor kommit långt inom Norden. Inom den offentliga sektorn i Finland och Norge låg andelen e-fakturor då på cirka 70 procent. Samtidigt kunde den offentliga sektorn i Danmark stoltsera med att andelen e-fakturor låg på hela 99 procent. Hur går det i Sverige?


Den offentliga sektorn i Sverige hade i mars 2016 tagit emot ett genomsnitt på 49 procent e-fakturor. Källa ESV.

En offentlig myndighet ställs inför tre ömsesidigt beroende komponenter när man ska utforma en strategi för att införa e-fakturor:
1. Ett juridiskt krav på användning av e-fakturor mot offentliga myndigheter
2. Ett formatkrav för själva e-fakturan
3. En gemensam infrastrukturlösning för förmedling av e-fakturor

Alla de här tre komponenterna har funnits länge i såväl Norge som Sverige och Danmark. Infrastrukturen i Sverige har utgjorts av ett antal VAN-operatörer* som utväxlar meddelanden mellan sig. Varje enskild VAN har sitt eget adressregister för att veta vart e-fakturan ska förmedlas. Via en svensk VAN-operatör skickar man genom samtrafikavtal e-fakturor till varandra, på samma sätt som Samtrafikk.no-organisationen gör i Norge. Danmark har samma struktur, men endast fem VAN-aktörer mot offentliga myndigheter i Danmark. Med tanke på hur framgångsrika e-fakturor varit i Danmark kan man med stor säkerhet påstå att det begränsade antalet VAN-operatörer är en bidragande orsak.

PEPPOL

Sverige har relativt nyligen infört PEPPOL. PEPPOL är den öppna europeiska infrastrukturen för utbyte av elektroniska affärsdokument. Det påverkar förutsättning nummer (3) i listan ovan. Sverige har mycket att vinna på att ha infört PEPPOL, eftersom det här är den enda komponenten i landets strategi som kan öka andelen e-fakturor. Med PEPPOL kommer man att ha ett enda gemensamt adressregister och förmedlingen av e-fakturor förbättras jämfört med aktuell praxis i Sverige.

Det finns dock relativt få incitament för fakturautfärdare och fakturamottagare att övergå till PEPPOL. Dessutom finns det inga goda skäl för VAN-operatörer/meddelandeförmedlare att införa och ansluta till PEPPOL. Om införandet av PEPPOL ska lyckas i Sverige måste stora offentliga fakturamottagare gå i bräschen och berätta för sin meddelandeförmedlare att PEPPOL-infrastrukturen ska användas. Ett sätt att åstadkomma det är att genomföra en ny upphandling där anbudsgivarna inte får möjlighet att erbjuda lösningar som bygger på gammal infrastruktur.

Positivt är dock att det finns ett väl inarbetat format; "SveFaktura". Om man ska lyckas klara en övergång från VAN till PEPPOL på den svenska marknaden handlar det alltså mer om piskor än om morötter. Då kommer också den återstående volymen som idag inte går via e-fakturor att omfattas.


*VAN betyder Value Added Network. Det innebär helt enkelt en uppsättning tjänster som gör det enkelt för utfärdare och mottagare att förmedla e-fakturor.