Bli en del av framtiden med Nordens snabbast växande ERP-system

Bli en del av framtiden med

Nordens snabbast växande ERP-system.

Att ta steget in i molnet blir för många företag en katalysator för förändring och ökad tillväxt. Genom ett smart och molnbaserat affärssystem kan ni effektivisera processer och stärka er konkurrenskraft på en attraktiv
och växande marknad.

- Vi erbjuder ett av Nordens snabbast växande ERP-system, ett komplett affärssystem för medelstora och stora bolag som vill ha ett system att växa med. Det är en helt molnbaserad tjänst där all data och relevant information blir tillgänglig för alla behöriga, oberoende av vilken hårdvara man använder, förklarar Patrik Näslund, Marknadschef på Amesto Solutions. Genom att automatisera processer som bankhantering, fakturering, myndighetsrapportering och attestflöde kan företag se stor effektivisering av det dagliga arbetet, fortsätter han.

Det system som Amesto Solutions tillhandahåller heter Visma.net och är ett flexibelt system som moderniserar och uppdaterar kundernas ekonomiska processer. De direkta fördelarna är många och utöver att skapa ett snabbare och mer effektivt flöde innebär ett smart affärssystem även att kostnaderna för IT och drift hålls nere, samtidigt som företaget slipper investera i dyra installationer och underhåll.

- Många av våra kunder befinner sig i tillväxtfas, för vissa kan det innebära ett kritiskt läge där ett smart och användarvänligt system enkelt måste gå att implementera i den dagliga verksamheten. Med det molnbaserade systemet som vi erbjuder är det enkelt att skala upp eller ner funktionalitet efter behov, förklarar Patrik. En sådan modell gör det möjligt för oss att skräddarsy systemet för varje användare och se till att dessa bara betalar för de funktioner som finns integrerade i systemet, fortsätter han.

Reducerade kostnader, en skalbar modell och ett automatiserat arbetssätt är tre grundfaktorer som gjort Visma.net till Nordens snabbast växande ERP-system. För de företag som vill hitta en systemleverantör att växa med, där systemet stöttar flödena även om dessa är avancerade och där all data och information finns tillgängligt i molnet, är detta systemhelt rätt. Glöm egna servrar, backuptagning och uppgraderingar – Visma.net är smidigt, enkelt och skapar affärsnytta hos er oavsett vilken digital nivå ni arbetar på idag. Ladda hem en gratis guide idag

Caption

Gratis guide

7 steg till rätt affärssystem

Denna guide går igenom sju steg som leder till rätt affärssystem för ditt förtag, från den första kravinsamlingen till det slutgiltiga valet.Ladda hem


Gratis guide

Checklista inför ett nytt affärssystem

Denna checklista fungerar som ett komplement, så att du lättare kan hålla reda på stegen och välja den bästa lösningen för ditt företag.Ladda hem


Gratis guide

18-punktlista för att välja nytt ERP

Det är många saker du behöver tänka på när det är dags att skaffa ett nytt ERP-system. Ladda hem vår guide som hjälper dig på vägen. 

Ladda hem