Ökad transparens och bättre beslutsunderlag ger en starkare ledning

Sympa sparar tid och effektiviserar driften av din verksamhet så att du kan fokusera på personalutveckling och andra uppgifter som faktiskt skapar direkt värde. Det finns renodlade systemstöd för enskilda processer och HR-system som täcker många delar, men få som täcker allt - Sympa är ett molnbaserat HR-system som ger dig alla personalrelaterade processer i en heltäckande vy.

Personalsystem

De anställda är för de allra flesta företag dess viktigaste tillgång och främsta konkurrensmedel. Ändå är det förhållandevis få företag som strukturerat och systematiserat arbetar med att hitta, behålla och utveckla personalen.

Arbetskraften blir både yngre, äldre och mer diversifierad. ”Millennials” förväntar sig payoff, meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärsutveckling. Globala organisationer och ökad mångfald kräver inkluderande arbetsplatser och gemensamma värderingar.

Enkelt att integrera

Sympa är lätt att integrera med er existerande programvara inom till exempel lönehantering. Det finns fler än 130 (!) färdiga integrationer vilket gör att ni har uppdaterad information om era anställda i samtliga system.

Nya krav på HR-rutiner

För att hantera en snabbt ökande andel frilans/kontraktsanställningar ställs även helt nya krav på HR-rutiner, ledarskap och kultur. Digitalisering och sociala nätverk förändrar radikalt både arbetsmetoder och hur vi rekryterar och hanterar medarbetare. Digital HR ger möjlighet till förenklade och förbättrade HR-processer.

Kanske har ni ett CRM-system för att kunna följa upp vad som är kommunicerat med en kund, när ni senast träffades och hur framtida planen ser ut? Med Sympa kan ni se detsamma om er personal.

Nya personuppgiftslagen

I maj 2018 sjösätts vad EU valt att kalla för GDPR, en förordning som i Sverige ersätter den gamla personuppgiftslagen eller "PUL" som den kallas för i folkmun.

GDPR kommer att reglera hur personuppgifter får hanteras och förvaras och detta kommer då i allra högsta grad påverka personalhanteringen på samtliga företag i Sverige. Med ett HRM-system som till exempel Sympa så kan ni vara säkra på vilken information ni har vart och att ni kan komma åt den under ordnade former.

Inget mer leta avtal i pärmar eller lönediskussioner i inkorgen!

 Vill du få mer information om hur Sympa kan hjälpa ditt företag att växa, dina medarbetare att bli skarpare samt hur ni bäst efterlever GDPR?

Fyll i formuläret här bredvid så kommer en av våra specialister att kontakta dig.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."