Få kontroll över dina anställdas personuppgifter och säkra dina HR-rutiner

För att säkra att reglerna kring GDPR efterlevs så har de flesta organisationer ett jobb att göra. Detta är ett jobb som absolut lönar sig då konstaterade brott mot regelverket kan innebära rejäla böter och en god dos bad-will, speciellt för mindre organisationer.

Det är här ett HRM-system kommer in i bilden.

I ett HRM-system som Sympa kan du hantera personal, anställningar och payroll i ett enhetligt system. Här kan även personer inom din organisation skapa rapporter som innehåller rätt information.


Sympa HR integreras med dina redan existerande HR-system, exempelvis mjukvara för payroll och workforce management. Det säkerställer att informationen alltid är uppdaterad i samtliga system. Du kommer med andra ord aldrig behöva fylla i samma information mer än en gång och du vet alltid vart din känsliga persondata är sparad.

Ett HR-system hjälper er i GDPR-arbetet


Vi levererar HR-lösningar som passar både små och stora företag. Vi kan hjälpa dig med en behovskartläggning och ge er en personlig demo.


Ett välfungerande HR-system är helt avgörande för att kunna hantera information om era anställda på ett effektivt sätt. Du kan hantera hela anställningscykeln - "from hire to retire" - och du vet exakt vart du har all information om dina anställda.

 

Andra HR- och personalsystem

Vill du reducera sjukfrånvaro och öka engagemanget hos dina anställda? Vill du bli en bättre ledare genom att ha rätt information, vid rätt tid, på ett enkelt sätt? Våra andra HR-system kan hjälpa dig med detta och är självklart GDPR-compliant.

 

 

 Vill du få mer information om hur Sympa kan hjälpa ditt företag att växa, dina medarbetare att bli skarpare samt hur ni bäst efterlever GDPR?

Fyll i formuläret här bredvid så kommer en av våra specialister att kontakta dig.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."