Förenkla ditt GDPR-arbete med ett enkelt Data Protection Management Software: DPOrganizer

DPOrganizer hjälper er att förbereda inför, och att leva med, GDPR. Mjukvaran erbjuder er en långsiktig lösning. Ett data protection management software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering av er personuppgiftsbehandling. DPOrganizer möjliggör ökad kontroll, regelefterlevnad, minskad risk och ett effektivare arbete.

En heltäckande kartläggning

Användaren guidas genom en intuitiv inmatningsprocess av relevanta frågor och hjälpsektioner som förklarar de olika stegen.

Genom kartläggningsprocesserna tar systemet upp frågor som ändamål och laglig grund för behandling, personuppgiftsbiträden och deras instruktioner, personuppgiftsansvariga och deras ansvar, lagring, tillgång och lagringstid.

Relevanta dokument, såsom sekretesspolicys och konsekevensbedömningar (PIAs), kan laddas upp och länkas via DPOrganizer. Därmed säkerställs att allt relevant material samlas i och finns tillgängligt genom DPOrganizer.

Visualisering & Rapportering

Med hjälp av olika smarta funktioner blir resultatet av er kartläggning lätthanterligt och enkelt att förstå för alla delar av organisationen och även för externa parter när så krävs!

Informationen blir enkel att hantera tack vare DPOrganizers funktioner DP Map och DP Structure. Med modulen DP Report skapas heltäckande eller skräddarsydda rapporter som kan delas med interna och externa parter. Ett exempel kan vara vid utbildning av anställda eller i händelse av frågor från tillsynsmyndigheter.

 • DP Map: visualiserar hur relevanta parter förhåller sig till varandra avseende ansvar och hur data flödar emellan dem
 • DP Structure: få snabba svar på hur och var er data lagras, hur den finns tillgänglig och för vem
 • DP Report: skapa heltäckande eller skräddarsydda rapporter för internt eller externt bruk

Automatisera ditt arbete med DP Manager

Med DP Manager schemaläggs granskningar för framtiden och granskningarna initieras sedan automatiskt. Individer i organisationen som angetts som ansvariga för databaser och biträdesrelationer etc kommer automatiskt att få granskningsförfrågningar skickade till sig och kan då uppdatera informationen i DPOrganizer om nödvändigt. Experterna när det gäller juridiken notifieras om eventuella förändringar och kan alltså lägga sin tid på att bedöma sådana förändringar istället för på administration.

Systemet håller koll på vad som ändras, när och av vem. Ni kan också schemalägga och dokumentera andra dataskyddsrelaterade aktivititeter såsom personalutbildning och interna kontroller.

Vad kostar GDPR-verktyget DPOrganizer?

DPOrganizer är en molnlösning som är tillgänglig via abonnemang. Lösningen kan aktiveras omedelbart men vi rekommenderar att man passar på att köpa ett uppstartspaket som säkrar implementeringen och att ni får bästa möjliga värde ut er lösning.

Uppstartspaket - 35 000 SEK

 

Vi erbjuder ett kom-igång-paket uppdelat på tre tillfällen för att implementera DPOrganizer. Följande ingår i uppstartspaketet:

 • Vi hjälper er med en introduktion till GDPR och dess påverkan på er verksamhet
 • Kartläggning och kategorisering av existerande personuppgifter.
  • I vilket syfte finns de?
  • Med vilket lagstöd de finns registrerade och vilka uppgifter hanterar ni i dag?
  • Vilken data behöver ni framledes?
 • Tillsammans reder vi ut vilka processer och rutiner som är knutna till persondata
 • Ni får beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder, roller och ansvar
 • GDPR Awareness-information till personalen i seminarieform
 • Handhavande och dokumentation genom och i DP Organizer

Priser

 

Kostnaden för användning av DPOrganizer är baserat på antal anställda i er verksamhet:

1-10  1 000:-/månad
11-30  1 500:-/månad
31-50  2 000:-/månad
51-250  4 000:-/månad
251-500  6 000:-/månad
501-1000  8 000:-/månad
1001-3000 16 000:-/månad
Fler anställda? Kontakta oss för en offert

 


Fråga efter en offert/demo av DPOrganizer i formuläret nedanför eller skicka ett mail till sales@amesto.se om du har några frågor eller funderingar!

Vill du har mer information om hur DPOrganizer drastiskt kan förenkla din informationsmappning för ett efterleva den nya dataskyddsförordningen?

Fyll i formuläret här bredvid så kontaktar en av våra kunniga säljare dig så snart vi kan.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."