General Data Protection Regulation

För att bli GDPR Compliant kommer det för de allra flesta bolag krävas systemstöd. Amesto Solutions har som mission: "Simplifying Business". Vi sätter era processer i system och har så gjort i över 15 år genom implementering av ERP och CRM.

GDPR står för General Data Protection Regulation (på svenska; Allmänna Dataskyddsförordningen) och är ett EU-direktiv som består av 99 olika artiklar. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl).

Syftet med denna dataskyddsförordning är att ge kontrollen över personuppgifter tillbaka till EU:s medborgare. Förordningen berör företag, organisationer och myndigheter. Alltså allt från en icke vinstdrivande fotbollsklubb till ett landsting eller en kommun.

GDPR träder i kraft den 25:e maj 2018. Om ert företag inte har börjat sätta sig in i förordningen och kartlägga hur ni ska arbeta med personuppgifter så är det hög tid nu! 

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er med GDPR.

"Vad betyder GDPR?"

"Vad har GDPR för betydelse, i praktiken?"

 

  • Alla personuppgifter som lagras ska motiveras med ett tydligt syfte och ett ändamål
  • Alla personuppgifter som lagras ska kopplas/knytas till ett lagstöd (det finns sex stycken, där samtycke ("consent") är ett av dem)
  • Berörda parter får inte lagra data längre än nödvändigt och inte för andra ändamål än för vilka de samlades in

Begrepp att ha koll på:

  • Consent – samtycke, godkännandet att lagra data om mig
  • Correction – rätten att ändra data som lagrats
  • Portability – möjligheten att kunna begära ut all data
  • Erasure – möjligheten att ta tillbaka samtycke och radera all data
  • Access – vilken data finns om mig, hos vem och i vilket syfte?

Amesto <3 GDPR

För att bli GDPR Compliant kommer det för de allra flesta bolag att krävas systemstöd. Amesto har Simplifying Business som sin mission. Vi sätter era processer i system och har så gjort i över 15 år genom implementering av ERP och CRM.

Läs mer via länken nedan hur vi kan hjälpa er att navigera de nya GDPR-lagarna som träder i kraft 25:e maj 2018!

Amesto - GDPR

DPOrganizer

DPOrganizer hjälper er att kartlägga, hantera och rapportera er personuppgiftsbehandling på en och samma plats. 

Läs mer på länken nedan om vårt erbjudande kring DPOrganizer och hur mjukvaran kan hjälpa dig att bli "GDPR compliant".

  

DPOrganizer

Vill du ha mer information om hur Amesto Solutions kan hjälpa dig att bli GDPR compliant?

 

Fyll i formuläret här bredvid så kommer vi att kontakta dig med mer information inom kort.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."