Sympa

Sympa HR.

Det är människorna och deras egenskaper som gör att din verksamhet skiljer sig från mängden och faktiskt lyckas.

Boka gratis rådgivning

Sympa HR.

Det är människorna och deras egenskaper som gör att din verksamhet skiljer sig från mängden och faktiskt lyckas.

Boka gratis rådgivning

Skapa en starkare ledning

Ökad transparens och bättre beslutsunderlag.

Det är människorna och deras egenskaper som gör att din verksamhet skiljer sig från mängden och faktiskt lyckas. Sympa HR hjälper dig genom hela flödet - från anställning, via kompetensutveckling till uppsägning.

Sympa sparar tid och effektiviserar driften av din verksamhet så att du kan fokusera på personalutveckling och andra uppgifter som faktiskt skapar direkt värde. Det finns renodlade systemstöd för enskilda processer och HR-system som täcker många delar, men få som täcker allt - Sympa är ett molnbaserat HR-system som ger dig alla personalrelaterade processer i en heltäckande vy.

Personalsystem.

De anställda är för de allra flesta företag dess viktigaste tillgång och främsta konkurrensmedel. Ändå är det förhållandevis få företag som strukturerat och systematiserat arbetar med att hitta, behålla och utveckla personalen.

Arbetskraften blir både yngre, äldre och mer diversifierad. ”Millennials” förväntar sig payoff, meningsfullhet, konstant lärande och möjligheter till karriärsutveckling. Globala organisationer och ökad mångfald kräver inkluderande arbetsplatser och gemensamma värderingar.

Enkelt att integrera

Sympa är lätt att integrera med er existerande programvara inom till exempel lönehantering. Det finns fler än 130 (!) färdiga integrationer vilket gör att ni har uppdaterad information om era anställda i samtliga system.

Nya personuppgiftslagen

I maj 2018 sjösätts vad EU valt att kalla för GDPR, en förordning som i Sverige ersätter den gamla personuppgiftslagen eller "PUL" som den kallas för i folkmun.

GDPR kommer att reglera hur personuppgifter får hanteras och förvaras och detta kommer då i allra högsta grad påverka personalhanteringen på samtliga företag i Sverige. Med ett HRM-system som till exempel Sympa så kan ni vara säkra på vilken information ni har vart och att ni kan komma åt den under ordnade former.

Inget mer leta avtal i pärmar eller lönediskussioner i inkorgen!


Nya krav på HR-rutiner.

För att hantera en snabbt ökande andel frilans/kontraktsanställningar ställs även helt nya krav på HR-rutiner, ledarskap och kultur. Digitalisering och sociala nätverk förändrar radikalt både arbetsmetoder och hur vi rekryterar och hanterar medarbetare. Digital HR ger möjlighet till förenklade och förbättrade HR-processer.

Kanske har ni ett CRM-system för att kunna följa upp vad som är kommunicerat med en kund, när ni senast träffades och hur framtida planen ser ut? Med Sympa kan ni se detsamma om er personal.

&Frankly är en molnbaserad tjänst som på ett innovativt sätt gör det möjligt att kontinuerligt ta pulsen på verksamheten och trigga organisationen i rätt riktning.

 

&Frankly

Amesto Solutions är certifierad partner till SuperOffice och stöttar dig hela vägen från implementering till service. Hitta, vinn och utveckla fler kunder inom alla affärsområden, från försäljning till marknadsföring och kundtjänst.

SuperOffice CRM

DPOrganizer är ett Data Protection Management Software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering. Verktyget är mycket skalbart även för större koncerner.

DPOrganizer
 
 
 

HAR DU FRÅGOR? #ASKMORE

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Boka demo