GDPR-system

Vi kan hjälpa dig med att bli

GDPR compliant!

Vill du veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Vi kan hjälpa dig med att bli

GDPR compliant!

Vill du veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

GDPR | Integritet

De nya reglerna ger företagen nya uppgifter och de personer som får sina personuppgifter registreras med nya rättigheter. GDPR och integritet påverkar alla företag och föreningar i Sverige. Vilka uppgifter ska ditt företag ta i samband med de affärslösningar som företaget använder? Behöver du hjälp med att införa några interna rutiner och processer för hur ditt företag ska hantera GDPR och integritet? 

För att bli GDRP-kompatibel måste många företag i Sverige behöva system som stöder detta, både internt och externt, till exempel. uppdaterade HR-, kund- eller CRM-system. Vi kan hjälpa GDPR anpassad programvara, kartläggning, rutiner och anpassning av era system. Du kan också anställa konsulter och din egen DPO, Data Protection Officer, med oss ​​om du inte har egna resurser för detta.

Systemstöd

GDPR-programvara.

DPOrganizer är ett dataskyddshanteringsprogram som hjälper dig och ditt företag med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering av personuppgifter.

Läs mer om DP-Organizer

GDPR FÖR HR OCH PERSONAL

Ett välfungerande HR-system är viktigt för att hantera personlig information effektivt. Ett modernt bemanningssystem kan hjälpa dig att bli en bättre ledare, minska sjukfrånvaro, få effektivare uppföljning av dina anställda, samt hjälpa dig att följa lagen om integritet. Vi tillhandahåller HR-system som passar företag av alla storlekar och hjälper dig gärna med att kartlägga behov eller ge dig en personlig demo.

Läs mer om våra HR- och personalsystem

GDPR FÖR MARKNAD OCH CRM

För att hantera GDPR-krav bör du placera din marknadsföring och kundhantering i ett system. SuperOffice CRM har funktionalitet som svarar på GDPR-krav mot kunder och kontakter. Såsom få samtycke, rättslig grund, tillgång till personuppgifter etc. Vänligen kontakta oss för en översyn av de fördelar som ett modernt CRM-system kan ge i samband med integritetshanteringen. 

Läs mer om våra CRM-system

 

 

 

 

KONSULTER OCH DPO

GDPR-rådgivning.

Goda interna rutiner och dokumentation. Sekretess är en av de viktigaste sakerna du borde ha. Vi kan hjälpa dig att kartlägga, utarbeta rutiner, dokumentprocesser och hitta rätt verktyg att implementera. Läs mer om våra GDPR-tjänster här.

Du kan också hyra din egen personuppgifterrepresentant hos oss. Detta är en DPO (sekretessrepresentant) som en servicetjänst, vilket innebär att vi kan vara din kontaktpunkt med Dataskyddsmyndigheten, kunder och partners.

Läs mer om GDPR-tjänster

DP-Organizer

DPOrganizer är ett Data Protection Management Software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering. Priset börjar från 1000 kronor i månaden för företag med upp till tio anställda, men verktyget är mycket skalbart även för större koncerner.
Läs mer
 

GDPR-tjänster

Vi hjälper våra kunder att utveckla rutiner, dokumentprocesser och hitta rätt verktyg för att implementera god praxis för GDPR och sekretess.
GDPR-Tjänster

Vill du lära dig mer om GDPR? #askmore

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss