AUTOMATISERA OCH FÖRENKLA VERKSAMHETEN PÅ DITT LAGER!

Visma Logistik.

Med Visma Logistik kan verksamheten i stor grad automatiseras och lageressurser kan fokusera på plock och pack i stället för administration. Modulen är uppdelat på lager, order och inköp.

Inköp

Skapa optimal beställningsmängd vid att jämföra mellan leverantörer och samla inköp från alla lagerställen. Avancerade regler för inköp kan också skapas, som säsongsvariationer eller medelvärdesberäkningar

Möjlighet att lägga till anskaffnings- kostnader som tullavgift och frakt för artiklar genom att fördela kostnader på vikt, värde eller mängd. Den nya varukostnaden räknas ut automatiskt och artikel uppdateras med ny kostnad per styck. Detta kan också göras retroaktivt.

Spåra artiklar från inköp till leverans med batch- eller serinummerhantering. Batch- och serienummer kan också tilldelas bäst-före eller utgångsdatum.

Försäljning

Få en flexibel orderhantering. Med restorderhantering kan du dela upp en beställning i flera leveranser så att dina kunder inte behöver vänta på en komplett leverans. Du har alltid full koll på originalbeställningen. Delleveranser med spårning via Unifaun ger dig bättre kundservice och större kontroll över orderhanteringen.

Hantera direktleveranser där varorna levereras från din leverantör direkt till kund. Direktleveranser effektiviserar ditt jobb och du behöver inte tänka på att fylla på lagret eller göra stora investeringar i ett varulager. Med funktionen "Anpassade ordertyper" kan ditt företag definiera ordertyper som överensstämmer med dina hanteringskrav.

Lagerhantering

Gör överflyttningar mellan lager eller överföringsordrar mellan centrallager och lokala lager. Full integration mellan huvudbok och lagerbok innebär att lagervärdet alltid stämmer överens med huvudboken. Kontinuerliga uppdateringar med ditt totala lagervärde. Välj den lagervärderingsmetod som passar för dina artiklar. Hantera flera lager med platsspecifika kvantiteter, fördelningar och kostnader.

Fördela automatiskt artiklar till dina lagerplatser vid ankomst. Skapa grupperingar för varje artikel eller artikelgrupp som anpassas efter dina behov.  Med grupperingar kan företaget också göra djupare analyser av lagerrörelser eller av försäljningsstatistik för en viss artikel.


HAR DU FRÅGOR? #ASKMORE

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Kontakta mig