Digitalisera din attestering med

Visma.net Approval.

Attestera leverantörsfakturor eller reseräkningar var som helst!

Boka en demo

 

 

 

Översikt

över alla fakturor som har skickats till Visma Approval

Skapa en lista utifrån status och vidta åtgärder för de dokument som behöver ses över. Vikarie vid semester/frånvaro I Visma.net Approval kan du ange en annan användare som vikarie för att utför dina uppgifter vid tillfällig frånvaro.

 

Stöd

för olika typer av attestflöde

Attestflödet består av ett eller flera steg. Olika typer av dokument (fakturor, reseräkningar) har sitt eget flöde. I varje steg kan dokumentet gå till en eller flera personer och i steget kan det regleras om attest krävs av alla attestanter eller endast en.

 

 

 

Vid attest

av faktura

Flera möjligheter för attestanten då denna mottager en faktura: godkänna, avvisa, vidarebefordra, skicka för granskning, lägga till kommentarer, lägga till bilagor, ändra kontering på en befintlig kostnadsrad samt dela upp en rad/ett belopp på flera konteringar.

Översikt

över alla inblandade i flödet

Varje dokument är alltid uppdaterat med aktuell historik och kommande händelser.

Kompletterande produkter.

Visma Autoinvoice

Elektronisk faktura, e-faktura eller EHF faktura, kärt barn har många namn. AutoInvoice är som en Schweizisk kniv, mångsidig men enkel att använda, oavsett om Visma Business, Visma.net eller Visma Global är ditt affärssystem.
Läs mer
 

Visma Document Center

Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser.
Läs mer

Visma.net

Visma.net är ett helt molnbaserat system ett av de första och bästa molnbaserade systemen som riktar sig mot medelstora och stora bolag. Visma.net hjälper dig med enkel och bra rapportering, sänkta personalkostnader och ökad säkerhet.
Läs mer

Visma.net Expense

Visma.net Expense är ett online ersättningssystem för reseräkningar och utlägg. Systemet gör det enkelt för de anställda att göra korrekta reseräkningar.
Läs mer

Visma.net Autopay

Reducera tiden ni lägger på manuell hantering av upp- och nedladdning av bankfiler. Med Autopay hanteras elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet.
Läs mer
 

Centsoft

Med Centsoft får du marknadens mest moderna lösning för hantering av leverantörsfaktura. Systemet passar både små och stora företag, har kraftfull funktionalitet och är väldigt enkelt att arbeta i.
Centsoft

Amesto Cash Management

Applikationen hjälper dig med din fakturauppföljning och inkassohantering och fungerar tillsammans med både Visma Business, Visma.net ERP och Visma Global. Passa på att göra dessa flöden lite enklare!
Läs mer

HAR DU FRÅGOR? #ASKMORE

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Kontakta mig