Visma Global

Ett standardiserat affärssystem

Visma Global.

Visma Global ger effektiv ekonomistyrning med unika rapportverktyg och standardiserade rutiner. Visma Global är ett säkert, flexibelt och integrerat program som optimerar flöden och analyser av företagets affärsprocesser.

Boka kostnadsfri demo

Ett standardiserat affärssystem

Visma Global.

Visma Global ger effektiv ekonomistyrning med unika rapportverktyg och standardiserade rutiner. Visma Global är ett säkert, flexibelt och integrerat program som optimerar flöden och analyser av företagets affärsprocesser.

Boka kostnadsfri demo

Vad är Visma Global?

Ekonomi

Resultat och balansräkningen går att vrida och vända på, beroende på vilka redovisningsdimensioner man vill visa och vilka beräkningar man vill ha med. Egna rapporter går att bygga och spara. Utskrift till bl.a. skrivare, PDF, Excel eller till exempel i .csv-format. Ekonomidelen innehåller också automatisk kontering, periodisering, budgetering och anläggningsregister kopplat mot inköp samt integrerad kund- och leverantörsreskontra. Visma Global går att koppla till AutoPay.

Logistik

Logistikdelen kan hantera artiklar med olika rabatter, prislistor och valutor med en eller flera leverantörer. Olika inköps- och försäljningskvantiteter, svenska och utländska kunder med olika momssatser, Visma Global klarar av det mesta. Lagret klarar normalt plockordning, FIFO, partihantering och serienummer. Faktureringen går att göra med vanlig utskrift, e-post eller via  EDI. Visma Global går utmärk att koppla till AutoInvoice.

Ett integrerat affärssystem

Samtliga arbetsflöden för order, lager, inköp, fakturering och bokföring är integrerade med varandra och med de inbyggda drilldown-funktionerna kan man söka sig fram bland datan.

Rapporter

Rapporteringsmöjligheterna ur systemet är många, både genom fasta rapporter och egenbyggda. Programmet har upp till sju redovisningsdimensioner och ett flertal statistikbegrepp både på kund- och artikelnivå. Skärmbilder, dokument och rapporter är ändringsbara med ett inbyggt gränssnitt.

Visma Global säljs inte längre i Sverige.

Se nedan för kompletterande produkter till Visma Global som är tillgängliga på den svenska marknaden.


Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser.

Läs mer

Reducera tiden ni lägger på manuell hantering av upp- och nedladdning av bankfiler. Med Autopay hanteras elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet.

Läs mer

Visma.net Approval gör det möjligt att attestera fakturor och utlägg online eller via mobilen.

Läs mer

Vill du prata ERP och Visma Global?

Kontakta Amesto Solutions redan idag

Kontakta oss