Ett enkelt verktyg för er personuppgiftsbehandling.

DP-Organizer

DPOrganizer är ett Data Protection Management Software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering. Priset börjar från 1000 kronor i månaden för företag med upp till tio anställda, men verktyget är mycket skalbart även för större koncerner.

Boka en demo

Förenkla ditt GDPR-arbete med ett enkelt Data Protection Management Software:

DPOrganizer

DPOrganizer hjälper er att förbereda inför, och att leva med, GDPR. Mjukvaran erbjuder er en långsiktig lösning. Ett data protection management software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering av er personuppgiftsbehandling. DPOrganizer möjliggör ökad kontroll, regelefterlevnad, minskad risk och ett effektivare arbete.

Uppstartspaket - 35 000 SEK

Vi erbjuder ett kom-igång-paket uppdelat på tre tillfällen för att implementera DPOrganizer. Följande ingår i uppstartspaketet:

  • Vi hjälper er med en introduktion till GDPR och dess påverkan på er verksamhet
  • Kartläggning och kategorisering av existerande personuppgifter.
  • I vilket syfte finns de?
  • Med vilket lagstöd de finns registrerade och vilka uppgifter hanterar ni i dag?
  • Vilken data behöver ni framledes?
  • Tillsammans reder vi ut vilka processer och rutiner som är knutna till persondata
  • Ni får beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder, roller och ansvar
  • GDPR Awareness-information till personalen i seminarieform
  • Handhavande och dokumentation genom och i DPOrganizer

Priser

Kostnaden för användning av DPOrganizer är baserat på antal anställda i er verksamhet:

1-10  1 000:-/månad
11-30  1 500:-/månad
31-50  2 000:-/månad
51-250  4 000:-/månad
251-500  6 000:-/månad
501-1000  8 000:-/månad
1001-3000 16 000:-/månad
Fler anställda? Kontakta oss för en offert


Fråga efter en offert/demo av DPOrganizer i formuläret nedanför eller skicka ett mail till sales@amesto.se om du har några frågor eller funderingar!