Ett enkelt verktyg för er personuppgiftsbehandling.

DP-Organizer.

DPOrganizer är ett Data Protection Management Software som hjälper er med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivitetshantering. Priset börjar från 2200 kronor i månaden för företag med upp till tio anställda, men verktyget är mycket skalbart även för större koncerner.

Boka en demo

Uppstartspaket - 35 000 SEK

Vi erbjuder ett kom-igång-paket uppdelat på tre tillfällen för att implementera DPOrganizer. Följande ingår i uppstartspaketet:

  • Vi hjälper er med en introduktion till GDPR och dess påverkan på er verksamhet
  • Kartläggning och kategorisering av existerande personuppgifter.
  • I vilket syfte finns de?
  • Med vilket lagstöd de finns registrerade och vilka uppgifter hanterar ni i dag?
  • Vilken data behöver ni framledes?
  • Tillsammans reder vi ut vilka processer och rutiner som är knutna till persondata
  • Ni får beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder, roller och ansvar
  • GDPR Awareness-information till personalen i seminarieform
  • Handhavande och dokumentation genom och i DPOrganizer

Priser

Kostnaden för användning av DPOrganizer är baserat på antal anställda i er verksamhet. Priser från 2 200:-/månad.

Har du några funderingar eller vill fråga efter en offert/demo av DPOrganizer? Skicka ett mail till sales@amesto.se.