GDPR-Workshop

SECURED DATAFLOW IN SUPEROFFICE

GDPR - Workshop.

SECURED DATAFLOW IN SUPEROFFICE

GDPR - Workshop.

Boka workshop!

Amesto Academy

GDPR-anpassa SuperOffice.

Sedan lanseringen av SuperOffice 8.3 har vi alla möjligheter att följa GDPR fullt ut genom SuperOffice funktionalitet.

Tillhör ni ett av de företag som har alla möjligheter att genom SuperOffice vara GDPR-kompatibla, men inte nyttjar systemstödet fullt ut? Låt Amestos verksamhetskonsulter hjälpa er att GDPR-anpassa SuperOffice efter ert interna regelverk genom workshop och konfiguration direkt i programvaran.

Innehåll i

GDPR-paketet

• Kort genomgång GDPR
• Genomgång av internt regelverk. Hur ska SuperOffice konfigureras och anpassas för att möta detta
• Analys av befintlig databas: Hur många kontaktpersoner har ni inte haft någon aktivitet/dokument/försäljning på under senaste 12/24 månaderna?

• Konfiguration av SuperOffice gällande syfte, lagstöd/rättslig grund, källa mm.
• Aktivering av automatisk mailbekräftelse till kontakter vid registrering
• Funktionella behörigheter för användare

Fast pris på 35 000kr*


*Exklusive tillval

Offereras separat

Boka workshop

Komplement till workshopen

Tillval

  1. Dokumentation baserat på workshopen.
  2. GDPR-Utbildning
  3. Script och schemalagda rensningar utifrån regelverk.
GDPR-Utbildning