Olka Sportresor väljer Amesto och SuperOffice Sales Online för sin kundbearbetning.

OLKA Sportresor är en av Sveriges största sportresearrangörer och vi har varit verksamma i resebranschen sedan slutet av 1970-talet.

"Eftersom vi på Olka inte hade något fungerande säljsystem så var det helt enkelt ett måste. Användarvänligheten och valmöjligheterna var avgörande vid valet av SuperOffice".

 

Svedbergs i Dalstorp AB väljer Amesto och SuperOffice Sales för sin kundbearbetning. 

Svedbergs är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och noterat på Stockholms fondbörs.

”Då vi som företag ständigt vill förbättra oss och bli mer effektiva kände vi att vårt nuvarande CRM-system och även vårt Offerthanteringssystem hade vissa begränsningar. När vi började titta runt fastnade vi för Superoffice CRM och deras offerthanteringsmodul. Det är en enkel och bra lösning med allt integrerat i samma system. En annan fördel är att det finns bra kompetens som har hjälpt oss att få ihop CRM lösningen med våra övriga IT system som vi arbetar med.”

Detta projekt drivs av Amesto CRM AB tillsammans med våra nya kollegor på Adwiza.

 

Fengco väljer Amesto och SuperOffice Sales & Service

Fengco Real Time Control AB är ett företag med över 20 års erfarenhet inom modellbaserad utveckling och reglerteknik. De har nu valt att investera i SuperOffice Sales & Service.

"Vi valde SuperOffice då det erbjöd en bra kompromiss mellan funktionalitet och användarvänlighet. Dessutom behöver hela vår organisation ha tillgång till både ett CRM-verktyg och ett verktyg för att hantera supporten."

 

Ocab AB väljer Amesto och SuperOffice Sales Online för sin kundbearbetning, initialt är lösningen inriktad mot storkunder.

Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning och finns etablerade på 46 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

"Bland de CRM-system som Ocab utvärderade var SuperOffice det system som bäst motsvarade verksamhetens behov när det kom till funktioner, användarbarhet och skalbarhet."

"Valet av SuperOffice blev relativt lätt, det uppfyllde vårt behov, en kort startsträcka och lätt att komma igång."

 

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."