En komplett branschlösning för tjänsteproducerande företag - kombinera Millnet Tid & Projekt med molnbaserade Visma.net

Kombinera två av marknadens bästa verksamhetssystem!

Millnet Tid & Projekt -  med rätt verktyg sparar du tid och ökar lönsamheten.

Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt. Därför sätter Millnet Tid & Projekt användaren och verksamhetens vardag i fokus. Tillgänglighet och överskådlighet är nyckelorden som minimerar administrationen kring rapportering, redovisning av tid och fakturering. Tid som istället kan användas till något betydligt bättre.

 

Visma.net - automatisera dina arbetsrutiner och öka lönsamheten.

Automatisera faktureringsprocessen efter mottag av fakturaunderlag från Millnet Tid & Projekt. Med Visma.net Financials kan fakturor skickas ut och bokföras utan manuell handpåläggning. Med Visma.net Autopay hämtas inbetalningar löpande från banken och uppdaterar reskontran. Avvik i processerna fångas i avvikelsesrapporter.

 

Integrationslösning mellan Millnet Tid & Projekt och Visma.net

Kundinformation skickas löpande till Millnet och ser till att båda systemen är uppdaterade. Till Visma.net skickas alla resultatenheter och självklart ett färdig fakturaunderlag reda att faktureras. För att din projektledare ska få en totalbild över projektet skickar vi även bokförda projektkostnader från Visma.net till Millnet Tid & Projekt.

Millnet Visma.net flöde

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."