Rätt frågeställningar kan förändra världen

Frågeställningar kan förändra

Rätt frågeställningar kan förändra världen till det bättre.

#askmore

Frågeställningar kan förändra

Rätt frågeställningar kan förändra världen till det bättre.

#askmore

21
dec

21. december 2018

#askmore

Frågeställningar förändrar världen

Visste du att, innan du har fyllt 5 år, har du hunnit fråga 40 000 frågor? Nyfikenhet är en stark drivkraft och lusten att lära sig nya saker är stor. Vid ett eller annat tillfälle slutar vi slutligen ställa frågor och ännu värre tar vi ofta för givet att vi känner till svaren på förhand.

Vi har alltid mycket att lära, men om vi slutar att ställa frågor, kommer ny kunskap att sluta existera. Det är därför vi har på Amesto Solutions har valt att fokusera på att bli bättre på att sätta de rätta frågorna. Vi tror verkligen att om vi ställer många frågor kommer det att öka vår kunskap och göra oss bättre på det vi arbetar med. Bättre som arbetsgivare, bättre som leverantör, en bättre partner och bättre bidragsgivare till samhället.

Vi rundar snart av tre år i vårt arbete med Läkare Utan Gränser, där vårt uppdrag är att göra Läkare Utan Gränser till ett skyltfönster för hur effektivt en NGO (non-governmental organization) kan fungera administrativt. I Norge, Sverige och Danmark.

Innan vi börjar ett nytt år utnyttjade vi möjligheten att ställa några viktiga frågor: Vilka resultat har vi uppnått hittills? Hur kan vi anpassa vår riktning för att få bättre resultat? Vad ska vi prioritera? Vad behöver Läkare Utan Gränser göra för att nå vårt gemensamma mål?

Nya arbetsprocesser

Vi "steppade upp". Idag går 20% av Läkare Utan Gränsers insamlade medel till administration och 80% går till fältarbete som lindrar nöd och förhindrar dödsfall. För vissa individer kan det därmed handla om liv eller död om vi lyckas sänka andelen interna kostnader på Läkare Utan Gränser, trots att de växer och därför är potentiellt utsatta för ett behov av ännu mer administration. Vad måste ske för att förändra detta mönster?

Jag vet att vi har potential för förbättringar i hur vi jobbar och hur vi arbetar som en organisation. Amesto Solutions är en grupp som arbetar med Consulting och Expertis inom IT-infrastruktur och ERP, CRM, HRM, BI/Analytics och Integration. Det är lätt att falla i silotanken. Med tanke på att vi - förutom att vi arbetar i alla våra affärsområden – även arbetar i tre länder, så står det självklart att utmaningen ligger i samarbete över landsgränserna. I vårt fall har det med Läkare Utan Gränser visat sig att varje land arbetar individuellt med organisationen i sina respektive länder. Eftersom vårt uppdrag är ”Simplifying Business” behövde vi ställa oss själva frågan: Följer vi vårt eget uppdrag?

Svaret på frågan var ett tydligt Nej. Vi kan arbeta smartare - vi måste jobba smartare. Därför väljer vi nu att samarbeta med projektet över affärsområden och genom nationella gränser. Ett Läkare Utan Gränser och ett Amesto Solutions, trots att de strukturella antagandena inte är optimalt organiserade.

Skapar inre stolthet

Låt mig visa på ett exempel. I Norge, Sverige och Danmark önskar Läkare Utan Gränser sig ett projekt inom BI och Analytics. Syftet är att optimera kampanjer för att bättre möta givare, förhindra utfall i givarbasen och optimera logistik kring projekt och kampanjer. Om vi ​​fortfarande befann oss i dagens samarbetsmodell skulle vi starta ett projekt i Norge, ett i Sverige och ett i Danmark. I vår nya samarbetsmodell kommer vi dock att ha 1 projektledare för alla länder, vilket kommer att säkerställa projektets framsteg och genomförande.

Detta projektet är inte bara ett projekt som levererar samhällsnytta och skapar inre stolthet. Det är ett projekt som utmanar den strukturella arbetsmetoden i båda organisationerna. Det tvingar oss att förenkla, leva upp till vårt uppdrag och att ständigt söka efter förbättring i våra projekt. Detta gör vi genom att ställa kritiska frågor om och till oss själva.

I mitt senaste blogginlägg om Läkare Utan Gränser skrev jag om jakten på "elefanten i rummet" på Läkare Utan Gränser. Den här gången har vi gått på jakt efter oss själva. Detta är ett viktigt nordiskt projekt och jag ser fram emot att följa upp värdet vi kan bidra med, när vi effektiviserar våra egna arbetsprocesser och inte minst värdet Läkare Utan Gränser är kvar med när nästa år är över.

 

God jul och gott nytt år!

Kom ihåg att frågor förändrar världen. #askmore

 

 

 Jan Erik Kaasa

CEO på Amesto Solutions Koncern

Läs mer om Amesto Solutions hållbarhetsarbete här

 

Har du några funderingar? #askmore

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss