Logistik och lagerhantering

Logistik och lagerhanteringen

Nya köpbeteende och hårda krav från kunden gör att logistiken på lagret aldrig har  varit viktigare.

 

 

Logistik och lagerhanteringen

Nya köpbeteende och hårda krav från kunden gör att logistiken på lagret aldrig har  varit viktigare.

 

 

6
sep

Anna Blunck Boberg , 6. september 2021

Logistik och lagerhanteringen har aldrig varit viktigare!

Explosionen av e-handel, vårt nya köpbeteende och kraven från kund gör att logistiken på lagret aldrig har varit viktigare.
Lagret måste fungera för att hänga med i efterfrågan av snabba leveranser och bra kundservice.

  • E-handeln växte med 53 procent under första kvartalet 2021, jämfört med 2020.
  • Mest växte handeln med dagligvaror på nätet (+128 %), följt av möbler och heminredning (+81 %) och därefter hemelektronik (+65 %). (Källa: Svensk Handel)

Bra kundupplevelser – till reducerade kostnader

Optimering av logistik så att rätt varor levereras till rätt kund vid rätt tidpunkt har aldrig varit viktigare, till följd av explosionen av e-handel och förändrade relationer mellan detaljhandel, grossist och tillverkare. Varor ska levereras såväl till butik/återförsäljare som till slutkund.

Idag måste handelsföretag därför ständigt söka förbättringar. De måste balansera mellan att vara kundens förstaval och samtidigt minska de egna kostnaderna. För att göra detta krävs en kritisk bedömning av nuvarande lagerprocesser och system. 

Vad kan man göra för att möta dessa krav?

När volymen av digital handel ökar måste lager och inköpschefer investera i teknik. Vissa kommer att robotisera lagret och alla kommer behöva digitalisera mer för att ge sina medarbetare rätt verktyg.

Mer användning av streckkodsskanning, mobila enheter och analys- & prognosverktyg kommer för många att vara de viktigaste initiativen för att optimera varuflödet.

 

Genom att ersätta manuella (och ibland pappersbaserade) rutiner på lagret med ett digitalt lagersystem och mer omfattande användning av streckkodsmärkning, kommer effektiviteten att öka vid plockning, transporter, mottagning och beräkning av varor. Risken för felregistreringar minskar vilket ger färre returer och lägre administration lägre fram. Snabbare och mer exakta leveranser sänker kostnaderna och ger mer nöjda kunder.


Sist men inte minst så ger moderna lösningar även en bra överblick, tillförlitliga rapporter och prognos på vad som behöver köpas in och när, detta genom bra regelverk baserat på miniminivå, beställningspunkter, säsong, order eller annat som passar verksamheten.

imagelv5w.png

 Affärssystemet er bas i verksamheten

För många finns det stora möjligheter till effektivitet och automatisering genom att investera i system för att förbättra processer i olika delar av värdekedjan.

Här involveras allt från e-handelsplattform, till lager, logistik och fakturering.
För att få den perfekta lösningen ska integrationen mellan de för verksamheten viktiga försystemen integreras med affärssystemet. Inget dubbelarbete, inga missade fakturor, inga missade restorders och inga missade leveranser.

Läs gärna mer om Visma.net Logistiklösning här>>

Anna Blunck Boberg

Anna Blunck Boberg


Business Area Manager (Visma.net)

Anna Blunck Boberg arbetar sedan flera år som säljare och kundansvarig inom CRM, ERP och HRM.