Datadrivet förbättringsarbete

30
nov

Peter Selberg , 30. november 2021

Nyckeln till effektiva SMB-bolag

Datadrivet förbättringsarbete

Ända sedan Toyota dundrade in på den internationella bilmarknaden på 60-talet har värdet av kontinuerligt förbättringsarbete varit uppenbart.

Med sitt totala fokus på effektiva processer och ständig förbättring blev man snabbt ett av världens effektivaste tillverkningsbolag, med ständigt ökande marknadsandel som följd, ända till man nådde titeln som världens största biltillverkare under 2008. De metoder som Toyota tog fram är numera allmänt tillämpade, inte bara inom fordonsindustrin utan i samtliga stora industribolag.

Fördelarna är många, inte bara i anekdotisk form. En genomgång av de finansiella resultaten från över 4000 förbättringsprojekt visade på ett finansiellt genomslag på i snitt $25,000 per anställd.

Så varför är inte kontinuerlig förbättring en central metodik för samtliga bolag?

De flesta metoder för kontinuerlig förbättring lider av ett stort problem: de är bolagsgenomsyrande strategiska ramverk som kräver en stor organisation med flera olika roller, utbildning på flera olika nivåer och en helt ny kultur som ofta tar år att etablera. Det funkar så länge bolaget har tillräckliga resurser för att bygga upp den nödvändiga organisationen och strategin är prioriterad som ett långsiktigt initiativ från högsta ledningen. De förutsättningarna finns inom exempelvis fordonsindustrin, men det utesluter mindre bolag och regionala eller avdelningsmässiga initiativ. Här finns inte möjligheten att anställa några heltidsarbetande six sigma black belts eller lean gurus. Så vad kan vi göra?

Nyckeln är datadrivet förbättringsarbete

Anledningen till att förbättringsarbete varit så kostsamt är att de traditionella metoderna kräver väldigt mycket manuellt arbete för att hitta förbättringsmöjligheterna till att börja med. Det brukar göras genom intervjuer och workshops eller genom system med förbättringsförslag som ska gå igenom granskningar och godkännandeprocesser. Överlag går upp till 80% av tiden i ett förbättringsprojekt åt till den här typen av informationsinsamling, vilket bara lämnar 20% av tiden till att faktiskt ta fram och sjösätta förbättringarna.

Här finns en enorm möjlighet att effektivisera själva effektiviseringen genom att istället utnyttja den slumrande guldgruvan som bolag sitter på i form av data från sina affärssystem. En modern lösning för datadrivet förbättringsarbete kan automatiskt kartlägga processflöden, upptäcka avvikelser och flaskhalsar samt spåra källorna bakom varje tänkbar variation i processen.

Datadrivna metoder har många fördelar:

  • Kostnad – en datadriven lösning kostar en bråkdel av vad en analytiker gör
  • Snabbhet – retroaktiv data kan analyseras omedelbart och ge förbättringsuppslag inom timmar istället för veckor
  • Precision – datadrivna lösningar kan analysera miljontals datapunkter i ett nafs och ge väldigt exakt information om vilka avvikelser som finns och hur ofta de förekommer
  • Flexibilitet – Data kan enkelt filtreras för att fånga processer och avvikelser för specifika avdelningar, produkter eller andra lämpliga sektioner, utan att separata undersökningar behöver göras
  • Objektivitet – manuellt insamlad information är ofta skev då människorna som lämnat den saknar full insikt eller är medvetet eller omedvetet partiska
  • Kontinuitet – lösningen kan uppdateras näst intill i realtid och ger då möjlighet till löpande förbättringsarbete och monitorering av de åtgärder som tagits

Tillsammans ger dessa fördelar en lösning som inte kräver dedikerad personal för förbättringsarbetet, utan där man låter sin data tala och sedan bara fokuserar på de allra effektivaste möjligheterna. Åtgärderna är ofta enkla saker som tydliggöranden eller tilläggsutbildningar i hur processer bör genomföras, vilket kan genomföras med befintlig personal. Därmed öppnas dörrarna för betydligt fler bolag att skörda fördelarna av kontinuerligt förbättringsarbete. Även mindre bolag har därmed chansen att göra sin egen Toyota-resa och se sina marknadsandelar skjuta i höjden.

Hur kommer jag igång?

Amesto har tagit fram Agilon, en lösning för datadriven förbättringsanalys av bolagets samtliga affärsprocesser. Vi hjälper er igenom hela resan från implementation till er första förbättringsåtgärd. 

Läs mer här och starta er förbättringsresa redan idag!

Peter Selberg

Peter Selberg

Business Area Manager, Analytics