Amesto Solutions arbete med Agenda 2030

Amesto Solutions arbete med

Agenda 2030

På Amesto har vi engagerat oss för en hållbar utveckling sedan inträdet i FN Global Compact, 2012. Vi gör vårt bästa för att tänka samhällsfrämjande genom att fokusera på ett urval av hållbarhetsområdena.

Amesto Solutions arbete med

Agenda 2030

På Amesto har vi engagerat oss för en hållbar utveckling sedan inträdet i FN Global Compact, 2012. Vi gör vårt bästa för att tänka samhällsfrämjande genom att fokusera på ett urval av hållbarhetsområdena.

31
maj

31. maj 2018

Amesto Solutions arbete med

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den mest ambitiösa satsningen någonsin - att bidra till en hållbar utveckling genom Agenda 2030. Agendan är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling inkluderas social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig fram till år 2030 att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

 

LIFE IS SHORT, WORK SOMEWHERE AWESOME

På Amesto har vi engagerat oss för en hållbar utveckling sedan inträdet i FN Global Compact, 2012. Vi gör vårt bästa för att tänka samhällsfrämjande genom att fokusera på ett urval av hållbarhetsområdena. Vi försöker främja Global Compact och våra andra företagsansvar genom våra försäljningskanaler, genom vår företagskultur och via våra digitala kanaler.

 

The value of simplifying

På Amesto har vi valt att fokusera på tre av hållbarhetsmålen. Genomförande och globalt partnerskap (17), God hälsa och välbefinnande (3) och Minskad ojämlikhet (10). Detta gör vi genom att skapa samhällsfrämjande partnerskap. För tre år sedan startade vi ett strategiskt samarbete med Läkare utan Gränser (MSF) för att arbeta fram ett hållbart utvecklingsprogram kring mål 3: God hälsa. Amesto har bl.a. genomfört pro bono-projekt för att effektivisera deras administrativa processer i MSF. Genom att göra detta frigjorde vi både tid och resurser åt MSF för att fokusera mera på deras verkliga mål – att rädda liv. Du kan läsa mer om detta i ett tidigare blogginlägg

 

Mångfald

I Amesto ser vi på mångfald som ett berikande element för att få fram det bästa hos människor. Vi tror på att likadana människor kan få det mycket bra, men vår utgångspunkt är att mångfald gör tillvaron fantastisk.

 

Together we create awesome!

 

Läs mer om hur vi arbetar med Agenda 2030 här

 

 

 

Hanna Fredholm

Marketing manager på Amesto Solutions

MEJLA MIG

 Hanna Fredholm har arbetat med digital marknadsföring och webbutveckling sedan 2010 och jobbar som marknadsansvarig på Amesto Solutions. 

Amesto är Nordens största Visma-partner och har lokal leveranskapacitet i alla nordiska länder. Amesto levererar i dag Visma.net, Visma Business, Visma Global, SuperOffice, DPOrganizer och Sympa.