process intelligence

Agilon - Process Intelligence

Agilon - Process inteligence

Agilon är en lösning för att automatiskt visualisera processflöden och identifiera förbättringsmöjligheter utifrån den data som loggas i de operationella IT-systemen. 

VIDEO

Vad skulle ni upptäcka, om ni körde hela bolaget genom en röntgenmaskin?

Indirekta kostnader? Oplanerade inköp? Långa betaltider?

Turboladda verksamheten med datadrivet förbättringsarbete

Ständig utveckling är nyckeln till framgångsrika bolag. Agilon hjälper er effektivisera er verksamhet genom att automatiskt upptäcka förbättringsmöjligheter i era processer.

Processkartläggning med ett klick. Upptäcker automatiskt avvikelser och flaskhalsar

Förstå grundorsakerna bakom varje problem och konsekvenserna de leder till

Upptäck och åtgärda problem och avvikelser innan de får allvarliga konsekvenser

Processer

Agilon fungerar med alla typer av processer som utförs i digitala affärssystem, oavsett bransch och funktion. Vi har dessutom färdiga lösningar för kärnprocesserna inom ERP och CRM-system, som hjälper er komma igång direkt och hitta förbättringsmöjligheter från dag ett.

Orderhantering

Skapa nöjda kunder och förbättra resultatet med effektiv orderhantering. Följ säljordrar hela vägen från offert till betald faktura och täpp till alla felkällor längs vägen.

 

Inköp

Pålitliga leveranser och minskade kostnader i leveranskedjan. Se precis hur inköp hanteras avdelning för avdelning och minska onödiga kostnader och leveransproblem.

 

Ekonomi

Frigör kapital och öka kassaflödet med optimerade reskontraprocesser. Analysera utfallsavvikelser, öka kapaciteten på ekonomiavdelningen och säkerställ optimerade betalningsrutiner.

 

Försäljning

Hitta den optimala kundresan och vinn fler affärer snabbare. Genom att analysera säljmöten, samtal, material och aktiviteter hittar vi de effektivaste sätten att komma i mål med våra försäljningar.

VIDEO

Datadriven processutveckling

Power BI och andra moderna lösningar för rapportering och analys (Business Intelligence) har revolutionerat hur företag kan använda data för att hantera sin verksamhet.

Men en traditionell rapporteringslösning skrapar egentligen bara på ytan av vad som är möjligt.

Agilon är en lösning för att automatiskt visualisera processflöden och identifiera förbättringsmöjligheter baserat på data lagrad i de operativa IT-systemen.

I denna demo visar Peter Selberg hur lösningen både hittar sätt att förbättra befintliga nyckeltal och ger dig möjlighet att upptäcka problemområden som du annars inte visste fanns.

Agilon är nu integrerat med Visma.net.