Vårt hållbarhetsarbete

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer den mest ambitiösa satsningen någonsin - att bidra till en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De 17 övergripande hållbarhetsmålen ger en bild av vad som måste till för att vi ska få en global hållbar utveckling. För första gången någonsin delar alla aktörer i samhället på ansvaret att uppnå målen.

På Amesto Solutions arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor. 

 

"Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna"

 

Här kan du läsa mer om de globala målen.

GLOBALA MÅLEN

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

 

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."