Visma Severa är en modern SaaS-lösning (Software as a Service) som kombinerar projektledning, resursfördelning och fakturering i en enda ansökan.

Systemet lämpar sig för yrkesverksamma, tjänsteföretag, vilket inkluderar reklambyråer, arkitekter, entreprenörer, leverantörer av tekniska tjänster, konsulttjänster och advokatbyråer.

Integrationer:
Visma Severa är integrerat med ekonomisystem Visma.net, Visma Business och Visma Global. I praktiken innebär detta att all data behöver bara registreras en gång. Visma Severa hanterar projektkostnaderna från det finansiella systemet, och fakturering kommer att ske i Visma Severa, medan order kommer att förbli i det finansiella systemet.
Systemet är även automatiskt integrerat med Google Maps, Google Search, Linkedin och Facebook.

Stöd för flera språk:
Användargränssnittet är för närvarande tillgängligt på norska, engelska, finska, tyska, svenska och holländska.
Fakturor kan skapas på 11 språk, däribland norska, danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska.
Det finns även möjlighet att lägga till flera valutor, upp till 161 valutor kan hanteras, och användarna kan ställa in värdet på kontot och fakturor.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."