Ett standardiserat affärssystem

 Med sina fördefinierade arbetsflöden för order, lager, inköp och ekonomi går det fort att komma igång med Visma Global. Det finns också färdiga flöden för bland annat EDI och elektronisk fakturering, inventarieregister och tidsrapportering för att nämna några.

 

Visma Global 

 

Visma Global används av många tusen användare både i Sverige och Norge. Ett robust program som uppdateras varje år med nya funktioner och som trivs i client server miljö.

Vad är Visma Global?

Ekonomi

Resultat och balansräkningen går att vrida och vända på, beroende på vilka redovisningsdimensioner man vill visa och vilka beräkningar man vill ha med. Egna rapporter går att bygga och spara. Utskrift till bl.a. skrivare, PDF, Excel eller till exempel i .csv-format.
Ekonomidelen innehåller också automatisk kontering, periodisering, budgetering och anläggningsregister kopplat mot inköp samt integrerad kund- och leverantörsreskontra. Visma Global går att koppla till AutoPay.

Logistik

Logistikdelen kan hantera artiklar med olika rabatter, prislistor och valutor med en eller flera leverantörer. Olika inköps- och försäljningskvantiteter, svenska och utländska kunder med olika momssatser, Visma Global klarar av det mesta. Lagret klarar normalt plockordning, FIFO, partihantering och serienummer.
Faktureringen går att göra med vanlig utskrift, e-post eller via  EDI. Visma Global går utmärk att koppla till AutoInvoice.

 

Ett integrerat affärssystem

Samtliga arbetsflöden för order, lager, inköp, fakturering och bokföring är integrerade med varandra och med de inbyggda drilldown-funktionerna kan man söka sig fram bland datan.

Rapporter

Rapporteringsmöjligheterna ur systemet är många, både genom fasta rapporter och egenbyggda. Programmet har upp till sju redovisningsdimensioner och ett flertal statistikbegrepp både på kund- och artikelnivå. Skärmbilder, dokument och rapporter är ändringsbara med ett inbyggt gränssnitt.

Visma Global säljs inte längre i Sverige.

Se nedan för kompletterande produkter till Visma Global som är tillgängliga på den svenska marknaden.

Visma Autopay

Reducera tiden ni lägger på manuell hantering av upp- och nedladdning av bankfiler.

Med Visma.net hanteras elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet. Utbetalningar skickas i väg efter attest från systemet utan behov för att logga in på banken.

Återrapportering av betalda fakturor hämtas och bokförs automatiskt.

Inbetalningar från kunder matchas automatiskt mot öppna fakturor utan att ni behöver lyfta ett finger.

Med Autopay kan du även göra en likvidkontoavstämning med ditt bankkonto.

Autopay.jpg
wire-transfer-1668133_1920.jpg

Visma Document Center

Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser.

Alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

Med Vismas lösningar tas dina fakturor emot elektroniskt och skickas därefter vidare i ett automatiserat flöde – allt för att skära ner på det administrativa arbetet med fakturahanteringen så mycket som möjligt

dce_flode_pilar.png

Visma.net Approval

Följ leverantörsfakturan genom hela flödet, få notiser och delegera attesträtt oavsett var medarbetaren befinner sig.

Ni får en överblick över ert attestflöde och förkortar tiden mellan att ta emot och godkänna fakturor med minskade förseningsavgifter som följd.

I Approval kan du även attestera reseräkningar från Visma.net Expense.

 

Visma.net Expense

Registrera dina reseräkningar och utlägg med Visma.net Expense vart som helst och på vilken enhet du vill.

Genom att koppla ditt kreditkort till Expense hämtar du enkelt in transaktioner i systemet och spar tid vid registrering.

Du kan även fota ditt kvitto för sen att koppla det till rätt transaktion. För administratören finns det underlag att exportera till lönesystemet.

 
72-620x355.jpg

Från kassan till bokföringen med Visma ERP POS

Med en touchbaserad kassa är det möjligt att hantera betalningar med några få knapptryck. Integrationen med Visma Business eller Visma Global och varulagret gör det enkelt att få kundinformation, varustatus och historik. Effektivare arbetsprocesser för er och bättre service mot kunden.

 
29-620x355.jpg

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."