Visma Document Center

Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser.

Alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

Med Vismas lösningar tas dina fakturor emot elektroniskt och skickas därefter vidare i ett automatiserat flöde – allt för att skära ner på det administrativa arbetet med fakturahanteringen så mycket som möjligt

Visma Document Center

 

 

EFH-lösningar från Visma

Vi kan som leverantör erbjuda två olika helhetslösningar. Prioriteringar, behov och antal fakturor får avgöra valet mellan våra två lösningar. 

Nyhet! Nu kan vi också godkänna dina fakturor enkelt via din mobil eller surfplatta – fråga bara efter Visma Approval.

Visma Document Center Standard en färdig standardlösning med fasta fakturaflöden för det mindre bolaget som snabbt vill komma igång

 • Enkel och snabb installation
 • Webbgodkännande via On Demand-lösning Visma Approval
 • Integrerat med Visma Business och Visma Global 
 • Fördefinierat fakturaflöde 
 • Inbyggd skanning och OCR-tolk
 • Attest per rad och faktura
 • Fasta roller för behörigheter
 • Digitalt arkiv för fakturor samt övriga elektroniska dokument
 • Hantering av XML-dokument

Visma Document Center Enterprise en lösning för det större företaget med behov av anpassade fakturaflöden

 • Systemet implementeras helt efter egna behov och önskemål
 • Helt webbaserat
 • Integrerat med Vismas affärssystem. Därtill förberett för enkel integration med andra affärssystem på marknaden
 • Konfigurerbart fakturaflöde
 • Automatisk import av elektroniska fakturor
 • Avancerat attestreglemente styrning på alla konton och koddelar
 • Egendefinierade roller för behörigheter
 • Digitalt arkiv för fakturor samt övriga elektroniska dokument
 • Hantering av XML-dokument
 • Visma Contract: Arkivering av avtal med bevakningsfunktion
 • Inköpsordermatchning
 • Enkel flerbolagshantering

Efaktura

 Bred funktionalitet och möjligheter för automation

Aldrig har fakturarbetet varit enklare. Vismas system för fakturahantering kvalitetssäkrar fakturaflödet och ger dig full översikt.

Automatisk import av fakturor

Alla fakturor innehåller information om kunddata, fakturadatum, förfallodatum och belopp. I Visma Document Center går fakturorna genom ett automatiserat flöde där fakturainformationen extraheras och läses in med tillhörande konteringsförslag. Återkommande fakturor hanteras helt automatiskt och skickas vid avvikelser till rätt mottagare för kontroll.

Stöd för effektiv bearbetning

Information om fakturan är lättillgänglig:

 • Full spårbarhet gör det möjligt att alltid ha koll på var fakturorna befinner sig
 • Systemet innehåller tidsgränser som håller reda på förfallodatum och hur lång tid som användaren har på sig att handlägga fakturorna. Vid förseningar skickas påminnelser ut via e-post.

Elektronisk arkivering

De elektroniska fakturorna lagras och registreras bara en gång, i ett och samma system. Detta förenklar arkivering, hämtning och distribution av fakturorna.

Arbetsflöde

Ett fördefinierat arbetsflöde säkerställer att fakturor automatiskt skickas till rätt personer i rätt ordning, för attestering. Attestanten underrättas om nya fakturor via e-post och ekonomiavdelningen har ständigt en överblick över var i attestprocessen som de olika fakturorna befinner sig.

Cloud Partner of the year | Amesto Solutions"Cloud Partner of the Year" 

Motivering till priset är enligt Visma "Partnern bearbetar med engagemang, kompetens och fokus marknaden för att finna nya kunder till Visma.net. Partnern har en dedikerad satsning på Visma.net såväl i Sverige som i Norden, vilket också visar sig i resultaten."